Gresiýada 2024-nji ýylyň Olimpiýa alawyny ýakmak dabarasy geçirildi (Foto)

  • 16.04.2024 20:11
  • 19607
Gresiýada 2024-nji ýylyň Olimpiýa alawyny ýakmak dabarasy geçirildi (Foto)

Gadymy Olimpiýada Parižde geçiriljek 2024-nji ýylyň tomusky Olimpiýa oýunlarynyň alawyny ýakmak dabarasy geçirildi. RBK-nyň Halkara Olimpiýa Komitetiniň saýtyna salgylanyp habar bermegine görä, bulutly howa sebäpli fakel esasy taýýarlykda Gün şöhleleriniň kömegi bilen alnan otdan ýakyldy. Ýokary ruhany roluny gresiýaly aktrisa Meri Mina ýerine ýetirdi.

Dabara Gresiýanyň Prezidenti Katerina Sakellaropulu, HOK-yň ýolbaşçysy Tomas Bah, Parižiň häkimi Ann Idalgo we beýleki resmi şahslar gatnaşdy. Ilkinji fakeli göteriji akademiki kürekleme boýunça Tokionyň Olimpiýa çempiony Stefanos Duskos boldy.
Umuman alanyňda, alawy 600-den gowrak fakel göteriji göterer. Estafeta Gresiýada badalga alýar, 8-nji maýda bolsa alaw Marsele eltiler. Alawyň Lasko gowagyndan, Aleziýanyň arheologiki ýadygärliklerinden, orta asyr Karkasson şäherinden, Wersal köşgünden we Fransiýanyň beýleki köp sanly gözel ýerlerinden geçmegine garaşylýar.
2024-nji ýylyň tomusky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy 26-njy iýulda Parižde geçiriler.


düýn 22:54
3383

HOK 2030-njy we 2034-nji ýyllaryň gyşky Olimpiadalarynyň geçiriljek ýerlerini saýlady

Halkara Olimpiýa Komitetiniň (HOK) Ýerine ýetiriji komiteti 2030-njy we 2034-nji ýyllaryň gyşky Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlarynyň geçiriljek ýerlerini saýlamak boýunça komissiýanyň tekliplerini makullady diýip...

düýn 14:21
7023

Messi Pariždäki Olimpiada gatnaşmaz. “Inter Maýami” onuň soňky kluby bolar...

“Inter Maýaminiň” we Argentinanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmajakdygyny aýtdy. ESPN AR bilen söhbetdeşlikde Messi öz gelen netijesini...

07.06.2024 11:46
3063

World Athletics sport federasiýasy 10 million dollar baýrakly täze ýaryş gurnaýar

Halkara ýeňil atletika federasiýalary birleşigi (World Athletics) täze abraýly ýaryşyň - World Athletics Ultimate Championship-iň döredilendigini habar berdi. Iki ýyldan bir gezek geçiriljek bu ýaryş ýeňil atletika...

30.05.2024 22:18
5134

Tomusky Olimpiýa oýunlary ilkinji gezek Ýakyn Gündogarda geçiriler

2036-njy ýylyň tomusky Olimpiýa oýunlary Kataryň paýtagty Doha şäherinde geçiriler. Bu barada, ispan neşiri Relevo habar berýär. Çeşmäniň habaryna görä, Halkara Olimpiýa komiteti (HOK) 2036-njy ýylda Olimpiýa oýunlarynyň...