Hytaý sement öndürijisiniň paýnamalary 15 minutda 99% pese gaçdy

  • 14.04.2024 14:34
  • 8298
Hytaý sement öndürijisiniň paýnamalary 15 minutda 99% pese gaçdy

Hytaýyň sement öndürijisi China Tianrui Group Cement Co.-iň paýnamalary 15 minutda 99% pese gaçdy, şondan soň çarşenbe güni söwda togtadyldy diýip, Bloomberg ýazýar.

Gymmatyň peselmegi, takmynan, 281 million paýnamanyň satylan söwdalaryň gidýän döwründe boldy, bu kompaniýanyň paýnamalarynyň üçden bir bölegini emele getirýär. Söwda sessiýasynyň soňky minutlarynda olaryň 80 milliondan gowragy satyldy.
Tianrui-nyň paýnamalarynyň pese gaçmagy köp paýnamanyň jemlenen az tanalýan hytaý kompaniýalaryna, şeýle hem paýnamalary karz bermek üçin girew hökmünde ulanýanlara mahsus töwekgelçilikleriň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr.
Bloomberg-iň berýän maglumatlaryna görä, Hytaýyň jaý gurujylardyr gurluşyk firmalary çynlakaý kynçylyklara sezewar bolýan gozgalmaýan emläk pudagynda görlüp-eşidilmedik çökgünlik bilen ýagdaý hasam agyrlaşýar.
Tianrui hem öz gezeginde 97 million paýyny (umumy mukdarynyň 3,3%) 166,5 million ýuan möçberinde 12 aýlyk karzyny üpjün etmek üçin girew hökmünde goýdy. Şeýle-de bolsa, gozgalmaýan emläk bazaryndaky çökgünlik, bäsdeşligiň ýokarlanmagy we çig mal üçin çykdajynyň artmagy bilen bagly islegiň azalmagy sebäpli bu kompaniýa geçen ýyl 634 million ýuan arassa ýitgi çekdi.
Tianrui -niň bazar kapitalizasiýasy 141 million dollara (18 million dollar) çenli pese düşdi.


12.06.2024 14:33
3665

Canalys: Apple gymmat smartfonlar bazarynda liderligini saklap gelýär

Canalys analitik kompaniýasynyň hasabatyna laýyklykda, Apple gymmat smartfonlaryň bazarynda onuň 60%-ini eýeläp, lider bolmagynda galýar. Samsung bazaryň 25%-ini eýelemek bilen ikinji, Huawei bolsa 6% bilen üçünji...

31.05.2024 10:40
4008

Rekord pese gaçyşdan soň 52% ösüş: Apple Hytaýyň smartfon bazarynda öňdebaryjylygyny gaýdyp aldy

Apple Hytaýda smartfonlaryna we beýleki önümlerine görlüp-eşidilmedik arzanladyş yglan edenden soň, iPhone satuwynyň rekord ösüşini hasaba aldy. Soňky maglumatlara görä, Hytaýda iPhone satuwy 52% ýokarlandy diýip...

29.05.2024 12:28
5523

Eplenýän smartfonlar bazarynda Huawei Samsung-dan geçdi, Motorola 1260% ösüş gazandy

TechInsights-yň berýän maglumatlaryna görä, eplenýän smartfon bazary çalt ösüşi başdan geçirýär, Huawei birinji çärýegiň netijeleri boýunça täze lider bolmak bilen, barha öňe dyzaýar. Seljerijiler Huawei-iň eplenýän...

23.05.2024 15:54
17742

320 dollara çenli arzanlaşyk: Apple Hytaýda iPhone-niň iň uly arzanladyşyny yglan etdi

Apple Hytaýda iPhone, iPad, Apple Watch we beýleki önümleriniň görlüp-eşidilmedik baha arzanlaşygyny habar berdi. Arzanlaşyk 320 dollara ýetýär, bu kompaniýanyň Hytaý bazaryndaky taryhynda iň uly arzanlaşygydyr...