iPhone 16 Apple-iň iň reňkli smartfon hatary bolar

  • 13.04.2024 16:48
  • 15371
iPhone 16 Apple-iň iň reňkli smartfon hatary bolar

Apple-iň iPhone 16 Plus smartfony ýedi reňkde hödürlenip bilner. Olardan bäşisi adaty iPhone 15 hatarynyň bezeg görnüşlerini gaýtalar, galan ikisi täze bolar. Bu barada hytaýly insaýderlere salgylanyp, MacRumors neşiri habar berýär. Muny gazeta.ru ýetirýär.

Şeýlelikde, iPhone 16 Plus gök, gülgüne, sary, ýaşyl, gara, ak we benewşe reňkleri alar. Deňeşdirmek üçin: iPhone 15 Plus soňky ikisinden başga sanalyp geçilen ähli reňklerde bar.
Ýöne häzirlikçe göz öňünde tutulýan wariantlaryň iPhone 16 Plus üçin doly ýa-da bölekleýin eksklýuziw boljakdygy ýa-da olaryň iPhone 16 üçin hem elýeterli boljakdygy belli däl. Iki modeliň hem, garaşylyşy ýaly, meňzeş boljakdygyny göz öňünde tutsaň, iPhone 16 Plus-yň ähli reňkleri esasy iPhone 16-yny alyjylar üçin hem elýeterli bolsa gerek.
iPhone 16 Pro modelleri barada aýdylanda, olar täze “kosmiki gara” we “gülgüne” reňklerinde peýda bolup biler. Häzirki wagtda iPhone 15 Pro-nyň alan Blue Titanium reňki täze gülgüne reňkiň peýdasyna iPhone 16 Pro hataryndan aýrylyp bilner. Şonuň bilen birlikde, “gara kosmos” Black Titanium-yň ornuny çalşar.


12.06.2024 15:06
7641

Mask Apple Intelligence-e garşy çykýar. Ol öz kompaniýalarynda Apple gurluşlaryny gadagan edip biler

Ilon Mask Apple kompaniýasynyň iOS we macOS-a girizilen täze Apple Intelligence emeli aň funksiýalaryny tankytlap çykyş etdi. Milliarder sistemanyň “yzarlaýjylyk” mümkinçiliklerinden howatyrlanýandygyny we özüniň...

12.06.2024 15:03
1045

Sequoia: Mac kompýuterleri üçin operasion sistemanyň täzelenmesi hödürlendi

10-njy iýunda Apple kompaniýasy Mac kompýuterleri üçin operasion sistemanyň täze wersiýasyny – macOS 15 Sequoia-ny hödürledi. Täzelenme WWDC 2024 konferensiýasynda anons edildi. Esasy täzelik iPhone-yň ekranyny...

11.06.2024 14:41
6919

iOS 18 hödürlendi: nähili üýtgeşmeler bar?

10-njy iýunda Apple-iň işläp düzüjiler üçin esasy tomusky konferensiýasy – Worldwide Developers Conference (WWDC) başlady. Onda kompaniýa iPhone üçin iş stolunyň sazlanmagyna we programmalaryň işine möhüm üýtgeşmeleri...

11.06.2024 07:10
2884

Apple kepillik düzgünlerini üýtgedýär: iPhone-daky we Apple Watch-däki mikrojaýryklary bejermek tölegli boldy

iPhone-nyň we Apple Watch-yň ekranlaryndaky mikrojaýryklary bejermek işi indi Apple-iň standart kepilliginiň hasabyna abatlanmaz diýip, IXBT habar berýär. Mundan öň Apple onda başga bir zeper bolmasa-da, enjamyň...