12-14-nji aprelde Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

 • 12.04.2024 07:41
 • 3950
12-14-nji aprelde Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:

 • 12.04.2024. «Mejbury tebip bolan» 19:00;
 • 13.04.2024. «Hindi rowaýaty» 19:00;
 • 14.04.2024 . «Gelinler» 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry:

 • 12.04.2024. «Dünýäniň görki zenanlar» 19:00;
 • 13.04.2024. «Körpe gelin» 19:00;
 • 14.04.2024. «Pipeline Vocal Project» toparynyň Maýa Kulyýewa adyndaky TMK-nyň ýanyndaky D.Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi bilen bilelikdäki konserti 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry:

 • 12.04.2024. «Sakarja geçi» 11:00;
 • 12.04.2024. «Gyzyl alma» 19:00;
 • 13.04.2024. «Gumly gelin» 19:00;
 • 14.04.2024. «Garaşanym» 19:00.

Arkadag şäheriniň Aman Gulmämmedow adyndaky döwlet drama teatry:

 • 13.04.2024. «Ýagyş ýagan gijesi» 19:00;
 • 14.04.2024 . «Gumly gelin» 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:

 • 13.04.2024. «Myhmanhanada» 19:00;
 • 14.04.2024. «Çynymy aýtsam...» 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry:

 • 12.04.2024. «Шикарный мужчина» 19:00;
 • 13.04.2024. «Раз и два» 12:00;
 • 13.04.2024. «Пять вечеров» 19:00;
 • 14.04.2024. «Золушка» 11:00;
 • 14.04.2024. «Золушка» 13:00;
 • 14.04.2024. «Коварство и любовь» 19:00.

Türkmen döwlet gurjak teatry:

 • 12.04.2024. «Böwenjik» 17:00; 
 • 12.04.2024. «Gurjakgyz» 19:00; 
 • 13.04.2024. «Bir towşanjyk bar ekeni...» 17:00; 
 • 13.04.2024. «Aladdin» 19:00; 
 • 14.04.2024. «Towşanjygyň öýi» 12:00; 
 • 14.04.2024. «Towşanjygyň öýi» 17:00; 
 • 14.04.2024. «Jüýteniň toýy» 19:00.

20.06.2024 14:30
3967

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

19.06.2024 17:29
5481

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...

18.06.2024 09:41
21976

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
5537

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...