Türkmenistanly ştangaçy silterläp götermekde altyn medal we Olimpiýa oýunlaryna ýollanma gazandy

  • 11.04.2024 16:02
  • 17371
Türkmenistanly ştangaçy silterläp götermekde altyn medal we Olimpiýa oýunlaryna ýollanma gazandy

23 ýaşly türkmen agyr atletikaçysy Dawranbek Hasanbaýew Phuketde geçýän agyr atletika boýunça Dünýä kubogynda silterläp götermekde altyn medal gazandy we netijede Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlary - 2024-e gatnaşmak mümkinçiligini üpjün etdi.

102 kg-a çenli agram derejesinde medal ugrunda 40 türgen bäsleşdi. Hasanbaýew 187 kg agramdaky ştangany silterläp göterip, hemmelerden öňe saýlandy. Itekläp götermekde ol 14-nji netijäni görkezdi (205 kg). Ikisiniň jemi boýunça Dawranbek 5-nji ýerde ýerleşdi (392 kg).
Hasanbaýew Er-Riýadda Dünýä çempionaty - 2023-de görkezen öňki iň gowy görkezijisini 19 kg geçdi. Ol "aýratyn yhlas bilen türgenleşendigini" aýtdy we indiki maksady edip, Olimpiadada medal gazanmagy goýdy.
Belläp geçsek, bu agram derejede altyn medaly hytaýly Lýu Huanhua eýeledi - 413 kg (181+232). Ol itekläp götermekde we iki agramyň jemi boýunça iki sany dünýä rekordyny goýdy.


düýn 14:02
9575

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

düýn 06:48
10488

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...

10.06.2024 15:11
20023

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...

07.06.2024 11:46
3034

World Athletics sport federasiýasy 10 million dollar baýrakly täze ýaryş gurnaýar

Halkara ýeňil atletika federasiýalary birleşigi (World Athletics) täze abraýly ýaryşyň - World Athletics Ultimate Championship-iň döredilendigini habar berdi. Iki ýyldan bir gezek geçiriljek bu ýaryş ýeňil atletika...