Jokowiç ATP-niň sanawynda iň uly ýaşly lider hökmünde dünýä rekordyny täzeledi

  • 11.04.2024 13:10
  • 1828
Jokowiç ATP-niň sanawynda iň uly ýaşly lider hökmünde dünýä rekordyny täzeledi

Serbiýaly tennisçi Nowak Jokowiç täze dünýä rekordyny goýdy. Bu gezek «Uly tuwulganyň» 24 gezek çempiony ATP-niň dünýä sanawyndaky iň uly ýaşly lider boldy.

Indi sanawyň başynda iň ýokary ýaş çäginiň rekordy 36 ýaş 321 gün boldy. Jokowiç şweýsariýaly tennisçi Rojer Federeriň rekordyny täzeledi, ol dünýäniň birinji raketkasy hökmünde 36 ýaş 320 gün bilen bu rekorda eýedi.
Ýakynda Jokowiçiň tälimçi Goran Iwanişewiç bilen hyzmatdaşlygyny tamamlandygy mälim boldy. Onuň ýolbaşçylygynda tennisçi 2018-nji ýyldan bäri çykyş edýärdir we 12 gezek «Uly tuwulganyň» çempiony boldy.


düýn 15:33
5000

Awstraliýaly suwda ýüzüji 200 m aralyga erkin usulda ýüzmekde täze rekord goýdy

Iki gezek Olimpiýa çempiony Ariarne Titmus Brisbende geçirilen Olimpiadadan öňki ýaryşda 200 m aralyga erkin usulda ýüzmekde täze dünýä rekordyny goýdy. Ol bu aralygy 1 minut 52,23 sekuntda ýüzüp geçdi diýip, RIA...

düýn 15:24
4295

“Uimbledonyň” baýrak gaznasy rekord 50 mln funt sterling bolar

Umumy Angliýa laun-tennis we kroket kluby (AELTC) 2024-nji ýylyň “Uimbledon” ýaryşy üçin baýrak gaznasynyň rekord 50 mln funt sterling (59,2 mln ýewro) boljakdygyny habar berdi. Bu 2023-nji ýyldakydan 11,5% ýa...

13.06.2024 14:27
9681

Ronaldu ýokary derejede geçiren oýunlarynyň sany boýunça dünýä rekordyny goýdy

Kriştianu Ronaldu ýokary derejede geçiren oýunlarynyň sany boýunça dünýä rekordyny goýdy. Ol Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň Irlandiýa garşy ýoldaşlyk oýnunda meýdança çykyp, bu görkezijini 1226 oýna ýetirdi...

11.06.2024 10:18
3511

Jokowiç ATP reýtinginde ornuny ýitirdi. Ýannik Sinner – dünýäniň birinji raketkasy

Professional tennisçileriň assosiasiýasy (ATP) erkekleriň arasynda tennisiň ýekelikde görnüşinde täzelenen reýtingini hödürledi. Bu barada championat.com habar berýär.  Serbiýaly Nowak Jokowiç birinji orundan göni...