Samsung Galaxy S24 Ultra-nyň kamerasynyň üçünji täzelenmesi ähli kemçilikleri ýeňip geçer

  • 10.04.2024 22:22
  • 9466
Samsung Galaxy S24 Ultra-nyň kamerasynyň üçünji täzelenmesi ähli kemçilikleri ýeňip geçer

Samsung flagman smartfony bolan Galaxy S24 Ultra-nyň kamerasy üçin üçünji täzelenmäni taýýarlaýar. Bu barada abraýly insaýder Ice Universe habar berdi.

Täzelenme telefonyň kamerasynyň hilini ýokarlandyrar, ak reňkiň deňagramlylygyny has takyklaşdyrar we käwagt suratlarda görünýän adaty bolmadyk gyzyl reňkiň mukdaryny azaldar.
Üçünji täzelenmäniň goýberiljek senesi entek belli däl, ýöne Sammobile çeşmesi onuň maý ýa-da iýun aýlarynda çykjakdygyny çaklaýar.
Galaxy S24 Ultra-nyň ozalky esasy kamera täzelenmesi ak reňkiň deňagramlylygyny we täsir ediş meselelerini, şeýle hem Expert RAW programmasynda ýagtylygyň pes şertlerinde suratyň hilini we reňk takyklygyny gowulandyrdy.
Üçünji täzelenmäniň smartfonyň kamerasyna surata düşürmegiň täze AstroPortrait režimini goşmagy ähtimal.
Ice Universe – Samsung-yň täze önümleri barada ygtybarly maglumatlary birnäçe gezek neşir eden meşhur insaýder. Ol şarlawuk ekranly smartfonlaryň trendi, iPhone X -daky çýolka, iPhone 14-iň täze dizaýny we Samsung-yň 200 megapiksel şekil datçigi barada ilkinji bolup habar berdi. 


20.06.2024 14:35
4793

Samsung Galaxy Watch 7 we Galaxy Watch Ultra-nyň bahalary we reňkleri aýan boldy

10-njy iýulda Galaxy Unpacked çäresinde çykmagyna garaşylýan Samsung Galaxy Watch 7 we Watch Ultra akylly sagatlary baradaky jikme-jiklikler internetde peýda boldy. Bu habary meşhur onlaýn habarçy Paras Guglani...

17.06.2024 18:32
8098

Samsung Galaxy S24 FE-niň renderleri görkezildi

Köpleriň garaşýan Samsung Galaxy S24 FE smartfonynyň, insaýder Stiw Hemmerstoffer (OnLeaks) tarapyndan döredilen ýokary hilli renderleri sosial mediada peýda boldy diýip, IXBT habar berýär. Çeşmäniň habar bermegine...

09.06.2024 07:24
10863

Samsung Galaxy S25 Ultra: ilkinji maglumatlar täze flagmanyň çykjagyny tassyklaýar

Android Headlines-iň maglumatyna görä, Samsung flagman Galaxy S25 Ultra we Galaxy S25 seriýasyny resmi taýdan işläp düzmäge başlady. Smartfon IMEI maglumatlar bazasynda SM-S938U model belgisinde tapyldy, bu bolsa...

04.06.2024 13:45
8876

Samsung Galaxy S24 Ultra iň köp satylan emeli aň smartfony boldy

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde emeli aň funksiýalary bolan smartfonlaryň arasynda öňdebaryjy orny Samsung eýeledi. Bu barada Counterpoint Research analitik firmasy täze hasabatynda habar berdi. Sarp edijileriň...