Türkmenistanly agyr atletikaçy Maksat Meredow Phuketdäki dünýä Kubogynda kümüş medal gazandy

  • 08.04.2024 15:55
  • 11064
Türkmenistanly agyr atletikaçy Maksat Meredow Phuketdäki dünýä Kubogynda kümüş medal gazandy

23 ýaşly türkmen agyr atletikaçysy Maksat Meredow Phuketde (Tailand) geçirilýän dünýä Kubogy 2024-üň kümüş medalynyň eýesi boldy. Bu barada Halkara agyr atletika federasiýasynyň saýtynda habar berilýär.

81 kg çenli agram derejesinde Meredow silterläp götermekde 146 kg, itekläp götermekde 182 kg netijäni görkezdi. Iki ýaryşyň netijesinde 328 kg görkeziji bilen ol kanadaly Samuel Guertinden öňe geçip, KHDR-nyň wekili Ri Çong Songdan bolsa yza galyp, kümüş medal gazandy.
Bu häzirki agram derejede Meredowyň karýerasynda iň gowy netijedir.
Agyr atletika boýunça dünýä Kubogy 2024-nji ýylyň tomusky Olimpiýa oýunlary üçin saýlama tapgyrlarynyň jemleýjisidir.


şu gün 19:08
3117

Ýagşymyradowyň PFL-de indiki garşydaşy belli boldy. Söweş 16-njy awgustda bolar

Türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy awstraliýaly Rob Wilkinson bolar. Agyr agramda PFL-iň Gran-prisiniň ýarym finalynyň çäklerinde geçiriljek söweş 16-njy awgustda bolar. Şenbe güni Solt...

şu gün 18:09
2130

Suwhan Öwezgeldiýew söweş sambosy boýunça Ulan-Udede geçirilen Gran-pri ýaryşynda çempion boldy

Aşgabat şäher prokuraturasynyň işgäri Suwhan Öwezgeldiýew Russiýa Federasiýasynyň Burýatiýa Respublikasynyň Ulan-Ude şäherinde geçirilen söweş sambosy boýunça halkara Gran-pri ýaryşynda çempionlyk guşagyna eýe...

şu gün 09:28
22454

Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýongy ýeňip, PFL-iň pleý-off tapgyryna çykdy

Şu gün ir säher bilen Solt-Leýk-Sitide (ABŞ) geçen MMA söweş sungatlarynyň garyşyk görnüşi boýunça «PFL 5» ýaryşynyň çäginde türkmenistanly söweşiji Döwletjan Ýagşymyradow kamerunly Simon Biýongdan üstün çykdy...

düýn 15:53
28234

Ertir Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýong bilen duşuşar

Solt-Leýk-Sitide (Ýuta ştaty, ABŞ) geçiriljek PFL ýaryşynyň esasy söweşleri 22-nji iýunda irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) başlar. Bu ýaryşyň çäklerinde Türkmenistanda garyşyk başa-baş söweş sungatynyň muşdaklary...