Samsung 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde girdejisiniň on esse ösendigini hasaba aldy

  • 07.04.2024 15:48
  • 3430
Samsung 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde girdejisiniň on esse ösendigini hasaba aldy

Günorta Koreýanyň Samsung Electronics kompaniýasy 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde amal girdejisiniň on esse ýokarlanandygyny habar berdi. Kompaniýanyň baha bermegine görä, girdejisi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 931% köpelip, 4,89 milliard dollar boldy diýip, Reuters ýazýar.

Girdejiniň ösüşi çip bahalarynyň, güýçli aşak düşmeden soň, ýene öňki kaddyna gelmegi  bilen baglanyşyklydyr. Bu emeli aňyň ösmegi bilen serwerlere we agzalan  çipleri ulanýan beýleki enjamlara bolan islegi artdyrýar.
Samsung-yň birinji çärýekdäki girdejisi 11 göterim ýokarlap, 71 trillion won boldy, bu seljerijileriň çaklamasyndan biraz pesdir.
2023-nji ýylda Samsung-yň 2010-njy ýyldan bäri ilkinji gezek smartfon bazarynda öňdebaryjylygyny Apple-e berendigini ýatladýarys.
CES 2024-de sergisinde Samsung dünýäde ilkinji dury MicroLED ekrany bilen tanyşdyrdy. Bu tehnologiýa displeý pudagy üçin öwrülişik bolup biler.


16.06.2024 11:32
4040

Samsung Siriniň bäsdeşini gowulandyrmak üçin Apple-iň öňki inženerini hakyna tutdy

Samsung kompaniýasy özüniň Bixby ses kömekçisini kämilleşdirmegi meýilleşdirýär. Munuň üstünde işlemek üçin Günorta Koreýanyň tehnologiýa ägirdi Siri kömekçisini işläp taýýarlamaga gatnaşan, Apple-iň öňki işgäri...

12.06.2024 14:33
3642

Canalys: Apple gymmat smartfonlar bazarynda liderligini saklap gelýär

Canalys analitik kompaniýasynyň hasabatyna laýyklykda, Apple gymmat smartfonlaryň bazarynda onuň 60%-ini eýeläp, lider bolmagynda galýar. Samsung bazaryň 25%-ini eýelemek bilen ikinji, Huawei bolsa 6% bilen üçünji...

29.05.2024 12:28
5517

Eplenýän smartfonlar bazarynda Huawei Samsung-dan geçdi, Motorola 1260% ösüş gazandy

TechInsights-yň berýän maglumatlaryna görä, eplenýän smartfon bazary çalt ösüşi başdan geçirýär, Huawei birinji çärýegiň netijeleri boýunça täze lider bolmak bilen, barha öňe dyzaýar. Seljerijiler Huawei-iň eplenýän...

28.05.2024 13:29
4138

iFixit Samsung bilen hyzmatdaşlygy bes edýär: koreý enjamlaryny bejermek kynlaşar

Elektronikany bejermek boýunça jikme-jik görkezmeleri bilen tanalýan iFixit kompaniýasy garaşylmadyk ýagdaýda Samsung bilen hyzmatdaşlygyň bes edilendigini habar berdi diýip, IXBT ýazýar. Bu karar Samsung enjamlaryny...