Türkmenistanyň Prezidentine professional sport welosipedi sowgat berildi

  • 06.04.2024 17:45
  • 29676
Türkmenistanyň Prezidentine professional sport welosipedi sowgat berildi

Bütindünýä saglyk gününiň öňüsyrasynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Wise-prezidenti, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, BAE-niň Prezidentiniň Iş Dolandyryş ministri, Onuň Alyhezreti Şeýh Mansur ben Zaýed Al Nahaýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa BAE-niň «Team Emirates» atly ussat welosipedçiler toparynyň welosipedini sowgat hökmünde ýollady. Bu barada Birleşen Arap Emirlikleriniň Aşgabatdaky ilçihanasy habar berdi.

"Team Emirates" - BAE wekilçilik edýän UCI dünýä turynyň belli topary. Ol 2005-nji ýyldan başlap halkara ýaryşlarynda çykyş edip gelýär.
UCI-niň halkara tury ýanwardan oktýabr aralygynda dowam edýär. Onda dünýäniň iň ökde welosipedçileri çykyş edýär.


17.06.2024 22:49
8461

Türkmenistanly karateçiler Merkezi Aziýanyň çempionatynda 9 medal gazandylar

Türkmenistanyň adaty karate boýunça milli ýygyndy toparynyň agzalary Merkezi Aziýanyň çempionatynda 4 altyn, 3 kümüş hem-de 2 bürünç medallaryna eýe boldular. Bu barada Türkmenistan Halkara habarlar merkezi habar...

14.06.2024 16:48
10278

Türkmen futbolçylary U20 we U17 Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşyndaky garşydaşlaryny bildiler

Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň öýünde ýetginjekler we ýaşlar ýygyndylarynyň arasynda futbol boýunça Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşynyň bije çekişligi boldy.     Türkmenistanyň...

13.06.2024 14:02
16376

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

13.06.2024 06:48
14662

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...