Dolce & Gabbana binagärlik işine gatnaşýar: brend Maýamide 320 metrlik diňiň taslamasyny hödürledi

  • 05.04.2024 15:06
  • 11055
Dolce & Gabbana binagärlik işine gatnaşýar: brend Maýamide 320 metrlik diňiň taslamasyny hödürledi

Italiýanyň Dolce & Gabbana brendi Maýamide gurulmagy meýilleşdirilýän ilkinji ýaşaýyş diňiniň taslamasyny hödürledi. Binanyň dizaýny Nýu-Ýorkyň Studio Sofield binagärlik studiýasy bilen hyzmatdaşlykda taýýarlandy, taslamanyň deweloperi hökmünde JDS Development Group kompaniýasy çykyş edýär. Bu barada Dezeen internet neşirine salgylanyp, RBK habar berýär.

Binanyň beýikligi 320 metr bolup, onda 90 gat göz öňünde tutulýar. Başy gökdirän bina 259 rezidensiýany, barlary, çäreleri geçirmek üçin giňişlikleri, şeýle-de fitnes merkezini we basseýnli spa zolagyny öz içine alar. Ýokarky gatda şähere panorama görnüşi bilen restoran ýerleşer.
Binanyň öň tarapy adaty modernistik diňleriň stilinde ýerine ýetiriler. Daşky bezeg üçin pil süňküniň reňkindäki trawertin we altyn tegmilli ýalpyldysyz gara polat pürsleri ulanylar. Onuň interýeri mahmal, gara mermer we ýylmanan nikel bilen bezeler diýlip, materialda bellenilýär.


26.02.2024 14:38
14136

ABŞ-nyň Kinoaktýorlar gildiýasy: “Oppengeýmeriň” hasabyna ýene bir baýrak goşuldy

Kristofer Nolanyň “Oppengeýmer” filmi ABŞ-nyň Kinoaktýorlar gildiýasynyň baýragyna mynasyp boldy. Bu barada baýragyň saýtyna salgylanyp, gazeta.ru habar berýär. Filmde amerikaly fizik Robert Oppengeýmeriň keşbini...

17.01.2024 11:39
14747

ABŞ-nyň Harby-howa güýçleriniň serkerdesi «Miss Amerika 2024» bäsleşiginde ýeňiji boldy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Harby-howa güýçleriniň 22 ýaşly kiçi leýtenanty Medison Marş Florida ştatynyň Orlando şäherinde geçirilen «Miss Amerika 2024» bäsleşiginde ýeňiji boldy diýip, CNN teleýaýlymy habar...

31.12.2023 19:57
5888

Nýu-Ýorkda 4-nji dekabry repçi Jay-Z-niň güni diýip yglan etmek isleýärler

Nýu-Ýorkda amerikaly repçi Jay-Z-niň (hakyky ady Şon Kori Karter) doglan güni mynasybetli 4-nji dekabry Jay-Z-niň güni diýip yglan etmek isleýärler. Bu barada lenta.ru habar berýär. Şeýle teklip bilen Nýu-Ýorkyň...

28.12.2023 14:27
9847

Akwamen hakyndaky täze film ilkinji hepdesinde Amerikanyň prokatynda birinji orna çykdy

«Akwamen we ýitirilen patyşalyk» filmi ilkinji dynç gününde ABŞ-nyň we Kanadanyň kinoteatrlarynda 28 million dollar gazanyp, Demirgazyk Amerikanyň prokatynda birinji orny eýeledi. Hünärmenler duşenbe gününi hem...