Toyota meşhur Corolla modeliniň täze sport görnüşini hödürledi

  • 04.04.2024 22:58
  • 17369
Toyota meşhur Corolla modeliniň täze sport görnüşini hödürledi

Toyota meşhur Corolla modeliniň täze sport görnüşini hödürledi. Auto.ru-nyň ýazmagyna görä, täze önüme Active Sport diýilýär.

Daşyndan seredeniňde awtoulag has haýbatly dizaýna eýe: täze öň bamper, radiatoryň gözenegi has uly, gapy esbaplary we üýtgeşik 17 dýuýmlyk teker diskleri. Reňk palitrasy üç reňk bilen çäklenýär: gara üçek bilen sazlaşdyryp bilinjek gara, ak we çal reňkli.
Salonynda sport äheňli öňdäki oturgyçlary täze kellegoýarly, eko-deri we mata bilen bezelen, şeýle hem metal elementli bezegleri bar.
Active Sport-yň esasy aýratynlygy – dolandyrylyşyny we dinamikasyny gowulandyrmak üçin täzeden sazlanan podweska we dest. Kuwwat beriş enjamy üýtgewsiz galdyryldy – 1,8 litrlik hereketlendiriji.
Täze wersiýa diňe Corolla-nyň sedan we uniwersal görnüşi üçin elýeterlidir. Hetçbekde eýýäm 300 at güýji turbo hereketlendirijisili “zarýadlanan”GR wersiýasy bar we GR Sport wersiýasy Ýewropada hödürlenýär.
Öň tekeri hereketli Toyota Corolla Active Sport sedany Ýaponiýada 3,14 million iýen (häzirki walýuta hümmeti boýunça 20 725 dollar), tekerleri doly hereketli sedanyň bahasy 3 338 300 ýen (22 032 dollar). Öň tigri hereketli Toyota Corolla Active Sport uniwersalynyň bahasy 3 190 300 iýen (21 055 dollar), tekerleri doly hereketlisi – 3 388 300 ýen (22 362 dollar).


08.04.2024 05:50
20659

Täze Toyota 4Runner-iň çykjak senesi yglan edildi. Onuň (näme üçindir) yzky aýnasy aşak düşürilýär

Toyota 4Runner-iň täze nesliniň tizerini görkezdi. Ýeňil ulagda üýtgeşik bir aýratynlyk bar - yzky, bogaža golaý aýnasy aşak düşürilýär. Auto.ru-nyň habar bermegine görä, Demirgazyk Amerikanyň bazary üçin täze...

06.04.2024 18:14
15709

Toyota Prius-yň rekord üstünligini, Camry-niň gazananlaryny we Supra bolan islegiň peselendigini mälim etdi

Toyota Motor Corporation 2024-nji ýylyň birinji çärýegi üçin hasabatyny çap etdi, onda Prius bilen Camry -nyň satuwynda rekord derejedäki ösüş we Supra-a bolan islegiň peselendigi görünýär. Prius iň ýokary derejesine...

06.04.2024 09:19
11224

Ýaponiýada täzelenen Toyota Crown krossoweriniň satuwy başlandy

Ýaponiýada täzelenen Toyota Crown krossoweriniň satuwy başlandy diýip, “Awtonowosti dnýa” habar berýär. Esasy täze önümleriň biri Crown Crossover RS “Landscape” wersiýasy bolup, onuň klirensi 25 mm (235 mm çenli)...

06.04.2024 05:34
8560

Toyota içinden ýandyrylýan hereketlendirijili awtoulaglary işläp taýýarlamagyny dowam etdirer

Toyota dizel bilen işleýän hereketlendirijileriň entek möwritiniň ötmändigine ynanýar. Elektrik ulaglarynyň meşhurlygynyň artýandygyna garamazdan, kompaniýa dizeliň, esasanam, agyr ulaglar üçin "ýerine düşen saýlaw"...