Türkmen agyr atletikaçylary Olimpiada-2024-e ýollama almak üçin Phuketdäki dünýä Kubogyna gatnaşýarlar

  • 03.04.2024 15:40
  • 16749
Türkmen agyr atletikaçylary Olimpiada-2024-e ýollama almak üçin Phuketdäki dünýä Kubogyna gatnaşýarlar

Türkmenistanly agyr atletikaçylar 2-nji aprelden 11-nji aprel aralygynda Phuketde (Tailand) geçiriljek dünýä Kubogynda medallar we Olimpiýa ygtyýarnamalary üçin bäsleşerler. Ýaryşa 110 ýurtdan 459 türgen gatnaşýar. Olar on erkek we on zenan agram derejelerinde baýrak ugrunda bäsleşerler.

Phuketdäki dünýä kubogy Parižde geçiriljek Olimpiada – 2024-e saýlanmagyň jemleýji tapgyrydyr. Bäş Olimpiýa kategoriýasynyň her birinde (erkekler we zenanlar) 12 türgen çykyş edip bilýär.
Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň düzümine dokuz agyr atletikaçy girdi:
Zenanlar: Kristina Şermetowa (59 kg çenli), Anamjan Rustamowa (81 kg çenli).
Erkekler: Seýitjan Mirzaýew (61 kg çenli), Bunýad Raşidow, Bektimur Reýimow (ikisi-de 73 kg çenli), Maksat Meredow (81 kg çenli), Gaýgysyz Töräýew, Şatlyk Şöhradow (ikisi-de 89 kg çenli), Döwranbek Hasanbaýew, Şahzadbek Matýakubow (102 kg çenli) we Hojamuhammet Toýçyýew (109 kg-den ýokary).
Iki aý mundan öň Daşkentde geçirilen Aziýanyň çempionatynda Anamjan Rustamowa (81 kg çenli) silterläp götermekde bürünç medal, Gaýgysyz Töräýew bolsa (81 kg çenli) itekläp götermekde we iki görnüşli ýaryşda iki bürünç medal gazandy.
Phuketde geçiriljek dünýä Kubogynda Gaýgysyz Töräýew özi üçin täze Olimpiýa kategoriýasynda – 89 kg çenli agram derejesinde ilkinji gezek çykyş eder.


şu gün 18:15
4935

Gurban Berdiýew Russiýanyň futbol klubunda täze wezipe aldy

Gurban Berdiýew Mahaçkalanyň “Dinamosynyň” prezidenti Gaji Gajiýewiň geňeşçisi boldy. Bu barada Russiýanyň futbol klubunyň saýtynda habar berilýär. “Gurban Bekiýewiç üçin ätiýaçdaky düzümi taýýarlamak, täze zehinleri...

şu gün 08:23
18990

Döwletjan Ýagşymyradow ýeňdi. Türkmen söweşijisi birinji raundda söweşi tamamlady

Las-Wegasda (Newada ştaty, ABŞ) geçirilen PFL 2 ýaryşynyň çäklerinde Türkmenistandan Döwletjan Ýagşymyradow bilen Sloweniýanyň wekili Jeýkob Nedonyň arasynda ýarym agyr agramda bolan söweş tamamlandy. Türkmen söweşijisi...

düýn 13:51
23223

Döwletjan Ýagşymyradow VS Jeýkob Nedo. Nirede we haçan görmeli?

13-nji aprelde Las-Wegasda (ABŞ) geçiriljek PFL 2 ýaryşynyň çäklerinde garyşyk başa-baş söweşi söýüjileriň iň köp garaşýan tutluşyklarynyň biri bolar: MMA-nyň türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradow Sloweniýadan...

11.04.2024 16:02
14871

Türkmenistanly ştangaçy silterläp götermekde altyn medal we Olimpiýa oýunlaryna ýollanma gazandy

23 ýaşly türkmen agyr atletikaçysy Dawranbek Hasanbaýew Phuketde geçýän agyr atletika boýunça Dünýä kubogynda silterläp götermekde altyn medal gazandy we netijede Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlary - 2024-e gatnaşmak...