Türkmenistan we Özbegistan Magtymguly barada bilelikde film düşürerler

  • 02.04.2024 14:28
  • 17321
Türkmenistan we Özbegistan Magtymguly barada bilelikde film düşürerler

Aşgabatda geçirilen metbugat forumynyň netijelerinden soň türkmen we özbek kinorežisýorlary Magtymguly Pragy barada bilelikdäki çeper film surata düşürmek barada ylalaşdylar. Bu barada “Uly Aziýa” onlaýn neşiri habar berdi.

Kinorežisýorlar häzirki wagtda filmiň ssenarisini tassyklaýarlar. Filmiň surata düşürilmegi Magtymgulynyň dogruk mekanynda, Türkmenistanyň Balkan derýasynyň Sumbar jülgesinde we Özbegistanda - Hywa we Buhara şäherlerinde bolar we baş gahrymanyň roluny bir türkmen aktýory ýerine ýetirer.
Türkmen şahyry we filosofy baradaky çeper filmiň surata düşürilmegi 2024-nji ýylda Magtymguly Pragynyň 300 ýyllygynyň bellenilmegine bagyşlanan halkara çäreleriň birine öwrüler.


12.04.2024 19:41
20334

«Başga planetalylar bilen duşuşyk?» Kononenko kosmos durmuşy barada soraglara jogap berdi

12-nji aprelde, Kosmonawtika gününde Roskosmosyň kosmonawtlar toparynyň komandiri, Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko Halkara kosmos stansiýasynda (HKS) TASS agentliginiň okyjylarynyň soraglaryna jogap berdi...

12.04.2024 07:41
3367

12-14-nji aprelde Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry: 12.04.2024. «Mejbury tebip bolan» 19:00; 13.04.2024. «Hindi rowaýaty» 19:00; 14.04.2024 . «Gelinler» 19:00. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky...

11.04.2024 18:08
10865

Fransiýaly pianinoçy Joanna Gudal Türkmenistanyň 4 şäherinde konsert berer

Fransiýaly pianinoçy Joanna Gudal gastrol syýahatyny Türkmenistanda konsert bilen açar. Aşgabatdaky Fransuz institutynyň habar bermegine görä, gastrolyň çäklerinde Gudal Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Türkiýäniň...

11.04.2024 14:22
14022

“Owazly sahnada ýyldyzlar” gepleşiginde çykyş etjek aýdymçylar üçin SMS arkaly ses bermeklik başlandy

 “Türkmen Owazy” teleýaýlymynda “Owazly sahnada ýyldyzlar” gepleşiginde çykyş etjek aýdymçylar üçin SMS arkaly ses bermeklik başlady. Islendik adam “0504” gysga belgisine “1”, “2” ýa-da “3” belgisini ugradyp, isleýän...