“Flamengo” futbol taryhynda 13 000 gol geçiren ilkinji klub boldy

  • 02.04.2024 11:44
  • 5685
“Flamengo” futbol taryhynda 13 000 gol geçiren ilkinji klub boldy

Braziliýanyň “Flamengo” kluby futbol taryhynda 13 000 gol geçiren ilkinji klub bolup, özboluşly rekord goýdy. Ýubileý goly Braziliýanyň çempionatynyň “Nowa Iguaku” toparyna garşy oýunda geçirildi. Oýun 3:0 hasabynda tamamlandy diýip, “Westi” habar berýär.

“Flamengonyň” düzüminde Pedro iki gol bilen tapawutlandy, ýene bir gol “Nowa Iguakunyň” oýunçysy Ronald tarapyndan öz derwezesine geçirildi. Pedronyň hut ikinji goly “Flamengonyň” taryhynda 13 müňünji boldy.
Bellemeli ýeri, Pedro iki golunyň aralygynda ýene bir gol geçirdi, ýöne VAR ony hasap etmedi. Şeýle-de bolsa, alty minutdan futbolçy ikinji goluny geçirip, öz adyny klubuň we dünýä futbolynyň taryhyna ýazdy.

“Ony, taryhdaky 13 müňünji goly aljak bolmagyň peýdasy ýok. “Flamengo” dünýäde bu bellige ýeten ilkinji klub!” diýlip, klubuň sosial ulgamlarynda ýerleşdirilen habarda aýdylýar.


düýn 18:15
18819

Gurban Berdiýew Russiýanyň futbol klubunda täze wezipe aldy

Gurban Berdiýew Mahaçkalanyň “Dinamosynyň” prezidenti Gaji Gajiýewiň geňeşçisi boldy. Bu barada Russiýanyň futbol klubunyň saýtynda habar berilýär. “Gurban Bekiýewiç üçin ätiýaçdaky düzümi taýýarlamak, täze zehinleri...

düýn 16:11
11662

Messiniň MLS-de näçe gazanýandygy belli boldy

Braziliýanyň O Tempo gazetiniň habar bermegine görä, Lionel Messi Demirgazyk we Günorta Amerikada iň köp aýlyk alýan futbolçy boldy. “Inter Maýami” toparynyň argentinaly hüjümçisi ýylda 20,4 million dollar gazanýar...

12.04.2024 13:49
9115

“Al-Hilýal” “Al-Ittihady” utup, Saud Arabystanynyň Super kubogyny gazandy

11-nji aprelde Abu-Dabide “Mohammed Bin Zaýed” stadionynda Saud Arabystanynyň Super kubogynyň final oýny geçirildi we bu oýunda “Al-Hilýal” bilen “Al-Ittihad” duşuşdy. Duşuşyk “Al-Hilýalyň” 4:1 hasabynda ynamly...

12.04.2024 12:56
8526

Konferensiýalar ligasynyň 1/4 finaly: “Fenerbahçe” uly ýeňlişden gaçdy, “Aston Willa” “Lilli” utdy

11-nji aprelde UEFA-nyň Konferensiýalar ligasynyň 1/4 finalynyň ilkinji oýunlary geçirildi. Ilkinji iki oýun 21:45-de (Aşgabat wagty bilen) başlady. Beýleki iki oýun ýarygije (Aşg.) başlady. Şeýlelikde, Gresiýanyň...