Google Podcasts ýakyn günlerde işlemegini bes eder

  • 01.04.2024 23:33
  • 1829
Google Podcasts ýakyn günlerde işlemegini bes eder

Google geljek hepde ABŞ-da Google Podcasts hyzmatyny ýapar. Bu barada Bleeping Computer habar berdi. Ol ýapylansoň podkastlar diňlemek mümkinçiligi YouTube Music-de galar.

Google häzirki wagtda ABŞ-daky ulanyjylara 2-nji aprelden başlap Google Podcasts hyzmatyny ulanyp bilmejekdikleri barada habar iberýär. Bu seneden öň ulanyjylara abunalaryny Google Podcast-dan YouTube Music-e eksport etmek maslahat berilýär.
Google Podcasts akym hyzmaty alty ýyl ozal işe girizilipdi. Döredileli hyzmat Google Play-den 500 milliondan gowrak gezek ýüklenildi. Google Podcast ulanyjylara diňe bir köp sanly podkastlary hödürlemek bilen çäklenmän, eýsem, olary soňra offlaýn diňlemek üçin enjamlaryna göçürip almaga mümkinçilik berdi.
Google kompaniýasy Google Podcasts hyzmatyny ýapmak we YouTube-a geçmek kararynyň ulanyjynyň özüni alyp barşyna we isleglerine laýyk gelýändigini aýtdy. Kompaniýanyň maglumatlary Google Podcasts-a garanyňda, YouTube-da podkast diňleýjileriniň has köpdügini görkezýär.

«YouTube Music esasy podkast diňlemek funksiýasyny üpjün edýän bolsa-da, Google Podcast ulanyjylary gözleg we tertipleýiş süzgüçleriniň ýoklugy sebäpli ony örän oňaýsyz hasaplaýarlar» diýip, Bleeping Computer ýazýar.


25.03.2024 12:31
2271

Google özüniň Gemini 1.5 Pro neýroulgamyny köpçülige elýeterli etdi

Google kompaniýasy özüniň öňdebaryjy neýroulgamy bolan Gemini 1.5 Pro-nyň açyk beta synagynyň işe girizilendigini habar berdi, onuň esasy aýratynlygy 1 million tokeni gaýtadan işlemek ukybydyr. Gemini 1.5 Pro neýroulgamy...

18.03.2024 06:01
3101

Google Android 15-iň tanyşdyryljak senesini yglan etdi

Google kompaniýasy işläp düzüjiler üçin her ýylda geçirilýän Google I/O maslahatynyň senesini yglan etdi. Adatça täzelenmeleri, täze tehnologiýalary we enjamlary yglan etmek üçin platforma bolup hyzmat edýän bu...

17.03.2024 11:04
1523

Google I/O 2024: geçiriljek senesi we garaşylýan anonslar

Google kompaniýasy 2024-nji ýylda işläp düzüjiler üçin geçiriljek konferensiýanyň senesini yglan etdi. Bu çäre ýene iki aýdan – 14-nji maýda Kaliforniýa ştatynyň Mauntin-Wýu şäherindäki Shoreline Amphitheater-de geçiriler...

24.02.2024 16:50
4374

Pixel 6 Pro smartfonlarynyň aşa gyzmagy sebäpli Google-a garşy kazyýet işi gozgaldy

Kaliforniýanyň ýaşaýjysy Jennifer Haýatt Pixel 6 Pro smartfonlarynyň gyzmagyna sebäp bolýan kemçilikleriň bardygyny aýdyp, köpçüligiň adyndan  Google-a garşy kazyýete arza berdi diýip, Android Authority portaly...