BYD bazarda Toyota bilen Volkswagen-den öňe geçmek üçin 100 modeliniň bahasyny arzanlatdy

  • 27.03.2024 13:47
  • 17415
BYD bazarda Toyota bilen Volkswagen-den öňe geçmek üçin 100 modeliniň bahasyny arzanlatdy

Hytaýyň BYD awtoöndürijisi 100-den gowrak elektromobilleriniň we gibridleriniň bahasyny arzanlatdy. Şeýle etmek bilen kompaniýa Toyota, Volkswagen, Nissan we beýleki öndürijiler üçin çynlakaý bäsdeşligi döredýär diýip, Bloomberg agentligine salgylanyp, iXBT.com ýazýar.

Bahalaryň arzanlamagy kompaniýanyň elektromobilleriň we gibridleriň adaty benzin awtomobilleriniň bahasy bilen elýeterli boljakdygyny görkezýän “nebitden arzan elektrik” döwrüne geçiş strategiýasynyň bir bölegidir.
Täze BYD Seagull hetçbeginiň bahasy indi 10 000 dollardan, iň köp satylýan Qin Plus elektrik sedany bolsa 11 000 dollardan arzan.
BYD eýýäm arzan bahadan 70-den gowrak modeli işe girizdi. Häzirlikçe diňe 233 müň dollar bahaly täze Yangwang superkary arzanlamady.
Kompaniýa sürüjileri benzin awtomobillerinden ýüz öwürmäge we elektromobillere hem gibridlere geçmäge yrmak isleýär.


10.04.2024 22:39
5212

3 ýylda 15 täze önüm: Kia Sportage krossowerini, K8 biznes sedanyny täzelär

Kia täze strategiýasynyň çäklerinde ýakyn 3 ýylda 15 sany täze modeli çykarar. Olaryň aglabasy elektrikli güýç gurluşy bilen enjamlaşdyrylar we bu kompaniýa 2030-njy ýyla çenli her ýylda 1,6 million elektrik ulagy...

08.04.2024 10:24
6344

Xiaomi SU7 eýýäm 18 aýa ýeterlik öňünden sargyt ýygnady

Satuwy 28-nji martda başlanan Xiaomi SU7 elektrik sedany eýýäm 100 000 sany sargyt aldy. CarNewsChina portalyna salgylanýan auto.ru-nyň habar bermegine, bu mukdar kompaniýanyň zawodyny 18 aý öňünden iş ýüküni ýetirmek...

08.04.2024 05:50
20360

Täze Toyota 4Runner-iň çykjak senesi yglan edildi. Onuň (näme üçindir) yzky aýnasy aşak düşürilýär

Toyota 4Runner-iň täze nesliniň tizerini görkezdi. Ýeňil ulagda üýtgeşik bir aýratynlyk bar - yzky, bogaža golaý aýnasy aşak düşürilýär. Auto.ru-nyň habar bermegine görä, Demirgazyk Amerikanyň bazary üçin täze...

07.04.2024 15:47
9579

Ford ugruny üýtgedýär: kompaniýa gibridlere ünsi jemlär

Ford kompaniýasy iki sany täze elektromobiliniň – 2025-nji ýylda bazara çykmaly pikapyň we ýedi orunlyk krossoweriň çykyş möhletini 1-2 ýyl yza süýşürdi. Kompaniýa elektrokar bazarynyň ösüşiniň haýallamagy sebäpli...