Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

 • 26.03.2024 00:53
 • 11851
Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

Aşgabadyň kinoteatrlary we kinokonsert merkezleri kino we animasiýa söýüjiler üçin birnäçe täze görkezişleri taýýarlaýarlar. Hususan-da, tomaşaçylar ýiti sýužetli “60 minut” dramasyny, “Çuňlukdan” trillerini, “Riki Steniki” komediýasyny, “Gyz we aždarha” fentezi filmini we ş.m. görüp bilerler.

“Türkmenistan” kinokonsert merkezi
29.03 (Anna güni)
19:00 – “Ol 2” («Оно 2», 2019).

30.03 (Şenbe güni)

 • 15:00 – “Ýaramaz ýigitler” multfilmi («Плохие парни», 2022);
 • 17:00 – “Mukaddes arzuw” multfilmi («Заветное желание», 2023)
 • 19:00 – “Erbetligiň çägi” («Территория зла», 2024).

31.03 (Ýekşenbe güni)

 • 17:00 – “Ýönekeýje” multfilmi (2023);
 • 19:00 – “Gyz we aždarha” (2024).

“Aşgabat” kinoteatry
26.03 (Sişenbe güni)

 • 15:00 – “Täze oýnawaç” («Новая игрушка», 2022);
 • 17:00 – “Diň” («Вышка», 2022);
 • 19:00 – “Söýgä ynanýaryn” («Верю в любовь», 2020).

27.03 (Çarşenbe güni)

 • 15:00 – “Baş gahryman” («Главный герой», 2021);
 • 17:00 – “Buz” («Лёд», 2017);
 • 19:00 – “Buz 2” («Лёд 2», 2020).

28.03 (Penşenbe güni)

 • 15:00 – “Aýyň gaçmagy” («Падение Луны», 2020);
 • 17:00 – “Baýramçylyklar” («Праздники», 2023);
 • 19:00 – “60 minut” (2024).

29.03 (Anna güni)

 • 15:00 – “Tormozsyz” («Без тормозов», 2016);
 • 17:00 – “Çuňlukdan” («Из глубины», 2024);
 • 19:00 – “Jogapsyz” («Без ответа», 2023);

30.03 (Şenbe güni)

 • 11:00 – “Ýönekeýje” multfilmi («Элементарно», 2023);
 • 13:00 – “Üç pälwan we Ýeriň göbegi” multfilmi («Три богатыря и Пуп Земли», 2023);
 • 15:00 – “Kakalar ejelere garşy” («Папы против мам», 2020);
 • 17:00 – “Çeburaşka” (2023);
 • 19:00 – “Gaplaň 3” («Тигр 3», 2023).

31.03 (Ýekşenbe güni)

 • 11:00 – “Ajaýyp bäşlik” («Великолепная пятёрка», 2023);
 • 13:00 – “Uly kiçijik başdan geçirme” («Большое маленькое приключение», 2023);
 • 15:00 – “Gyz we aždarha” («Дева и дракон», 2024);
 • 17:00 – “Riki Steniki” («Рики Стэники», 2024);
 • 19:00 – “Kod 8: Bölüm 2” («Код 8: Часть 2», 2024).

20.06.2024 14:30
3886

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

19.06.2024 17:29
5405

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...

18.06.2024 09:41
21786

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
5502

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...