Sony iň gowy oýun çykaryjylaryň ilkinji onlugyna goşulmady

  • 24.03.2024 18:01
  • 7310
Sony iň gowy oýun çykaryjylaryň ilkinji onlugyna goşulmady

Metacritic syn beriş saýty 2023-nji ýylyň iň gowy oýun çykaryjylarynyň sanawyny hödürledi. Wideo oýunlary çykaryjylaryň arasynda lider Ýaponiýanyň Capcom kompaniýasy boldy.

Kompaniýa öz oýunlarynyň ýokary baha almagy, şol sanda üstünlikli remeýkleriň, remasterleriň we geçen ýyl çykan Resident Evil 4, Street Fighter 6 we Ghost Trick: Phantom Detective ýaly täze relizleriň netijesinde birinji orny eýeledi.
Toplumlaýyn bal sistemasyna esaslanan reýting ortaça bahany, oňyn we oňyn däl seslenmeleri alan oýunlaryň göterimini, şeýle-de ýokary baha alan oýunlaryň sanyny göz öňünde tutdy. Netijede, Capcom kompaniýasy Raw Fury (2) we Chorus Worldwide (3) ýaly bäsdeşlerden öňe geçdi. Şol bir wagtyň özünde geçen ýylky lider Sony 13-nji orna düşdi, göni bäsdeşi Microsoft bolsa 15-nji orny eýeledi.
Şeýle-de, ilkinji onluga Dangen Entertainment (4), Annapurna Interactive (5), Nintendo (6), Aksys Games (7), Bethesda Softworks (8), Sega (9) we Thunderful (10) girdi.
2023-nji ýylyň jemi boýunça düzülen reýting hasap boýunça 14-ünji reýtingdir. Sanawa jemi 46 oýun çykaryjy goşuldy, iň pes bahany Perpetual (Perp Games) aldy.


30.03.2024 08:24
3483

Microsoft 30 ýyl Windows-yň bir funksiýasyny täzelemändigini aýtdy

Windows 11-de 1995-nji ýyldan bäri täzelenmedik bir funksiýa ýüze çykaryldy. Gürrüň 30 ýyl mundan ozal Windows 95-den Windows NT-e kod geçirmek üçin işläp düzüji Deýw Plammer tarapyndan döredilen “Formatirlemek”...

20.03.2024 15:11
3335

Sony Pictures Esports World Cup kibersport ýaryşy barada dokumental serial çykarar

Sony we Esports World Cup köp ýyllyk hyzmatdaşlygy ýola goýjakdyklaryny yglan etdiler. Hyzmatdaşlygyň çäginde Sony şu tomus ilkinji gezek Saud Arabystanynyň Er-Riýad şäherinde geçiriljek global kibersport ýaryşynda...

17.03.2024 11:48
11966

Sony World Photography Awards 2024 bäsleşiginiň netijeleri jemlendi. Eminler 400 müň suratdan iň gowularyny saýladylar

Bütindünýä Fotografiýa Guramasy (World Photography Organisation) dünýäde iň abraýly surat bäsleşikleriniň biri bolan “Sony World Photography Awards 2024” bäsleşiginiň netijesini jemledi. Bu ýyl oňa 220-den gowrak...

16.03.2024 13:53
6111

Microsoft 100 müň sany filippinli zenana emeli aň we kiberhowpsuzlyk boýunça bilim berer

Amerikan tehnologiýa ägirdi Microsoft 100 müň filippinli zenana emeli aň (AI) we kiberhowpsuzlyk tehnologiýalary boýunça bilim berjek haýyr-sahawat maksatnamasyny yglan etdi. Bu barada South China Morning Post...