2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunlarynyň çäklerinde erkekleriň arasynda futbol ýaryşynyň bijeleri çekildi

  • 23.03.2024 11:51
  • 7906
2024-nji ýylyň Olimpiýa oýunlarynyň çäklerinde erkekleriň arasynda futbol ýaryşynyň bijeleri çekildi

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň çäklerinde erkekleriň arasynda futbol ýaryşynyň bije çekişligi boldy.

Dört toparça bölünen 16 ýygyndy toparyň gatnaşmagynda Olimpiýa futbol ýaryşy 24-nji iýuldan 10-njy awgust aralygynda Fransiýanyň ýedi şäherinde geçiriler. Final «Park de Prens» stadionynda bolar.

  • A toparça Fransiýanyň, ABŞ-nyň, Täze Zelandiýanyň toparlary, şeýle hem Aziýa we Afrikanyň toparlarynyň gatnaşmagynda kontinentara pleý-offyň ýeňijisi girdi (bu topar heniz kesgitlenmedi).
  • B toparça: Argentina, Marokko, Ukraina we Aziýanyň ýaşlar çempionatynda bürünç medalyň eýesi;
  • C toparça: Ispaniýa, Müsür, Dominikan Respublikasy we Aziýanyň ýaşlar çempionatynda kümüş medalyň eýesi;
  • D toparça: Paragwaý, Mali, Ysraýyl, Aziýanyň ýaşlar çempionatynyň ýeňijisi.

Milli ýygyndy toparlara 23 ýaşdan kiçi oýunçylar wekilçilik ederler, şeýle hem üç sany ýaşy 23-den geçýän oýunçy hem goşulyp bilner. Tokioda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda altyn medaly Braziliýanyň milli ýygyndysy eýeläpdi.


şu gün 00:13
4184

Futbol boýunça Afrika milletleriniň kubogy yza süýşürildi

Afrika milletleriniň kubogy – 2025-iň soňky tapgyry 2025-nji ýylyň 21-nji dekabryndan 2026-njy ýylyň 18-nji ýanwary aralygynda Marokkoda geçiriler. Bu barada Afrikanyň Futbol Konfederasiýasynyň (CAF) resmi saýtyna...

düýn 23:44
3966

Pariždäki Sena derýasy Olimpiada ýaryşlary üçin ýaramsyz bolup çykdy

Pariždäki Sena derýasy onda triatlon we açyk suwda ýüzmek boýunça Olimpiýa ýaryşlaryny geçirmäge rugsat bermek üçin diýseň hapa bolup çykdy. Bu barada Frans Press agentligine salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär...

düýn 17:48
7250

“Ýewroda” 16 ýaşly Ýamal 23:00-dan giç oýnasa, Ispaniýa jerime salnyp bilner

Ýewro-2024-de çykyş edýän Ispaniýanyň milli ýygyndysyna kämillik ýaşyna ýetmedikleriň zähmeti baradaky Germaniýanyň kanunlarynyň bozulandygy üçin jerime salnyp bilner. Munuň sebäbi ýaryşyň taryhynda iň ýaş oýunçy...

düýn 08:58
10790

Ýewro-2024: Ukraina ýeňdi, Polşa gaýtdy, Fransiýa – Niderlandlar gol geçirmedi

21-nji iýunda futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň ikinji duşuşyklary geçirildi: Ukraina Slowakiýa bilen, Polşa Awstriýa bilen, Fransiýa bolsa Niderlandlar bilen oýnady. E toparda Ukraina...