Nvidia iň çalt ösýän Amerikan brendine öwrüldi

  • 22.03.2024 23:59
  • 4309
Nvidia iň çalt ösýän Amerikan brendine öwrüldi

Nvidia 2024-nji ýylda gymmaty boýunça ABŞ-nyň iň çalt ösýän brendine öwrüldi. Brand Finans-iň reýtingine görä, dünýäniň öňdebaryjy çip öndürijilerinden biri bolan Nvidia-nyň bahasy ýylyň dowamynda 163 göterim ýokarlap, 44,5 milliard dollara ýetdi diýip, TASS habar berýär.

Bu Nvidia-a dünýäniň iň gymmatly brendleriniň sanawynda 41-nji orny, amerikan kompaniýalarynyň arasynda bolsa 17-nji orny eýelemäge mümkinçilik berdi.
Reýtingde öňdebaryjy brend gymmaty 74% ýokarlanyp, 516,6 milliard dollara barabar Apple bolup galýar. Microsoft 340,4 milliard dollar (+ 78%) bilen ikinji ýeri eýeleýär, Google bolsa 333,4 milliard dollar (+ 18,5%) bilen üçünji orny eýeleýär.
Şeýle hem ilkinji onluga Amazon (308,9 milliard dollar, + 3%), Walmart (96,8 milliard dollar, -15%), Facebook (75,7 milliard dollar, + 28%), Verizon (71,8 milliard dollar, + 6%), Instagram (70,4 milliard dollar, + 48%), Starbucks (60,7 milliard dollar, + 13,5%) we Tesla (58,3 milliard dollar, -12%) girýär.


12.04.2024 12:06
3638

ABŞ Samsung-a subsidiýa görnüşinde 6,6 milliard dollar berer

ABŞ-nyň Söwda ministrligi Samsung Electronics kompaniýasyna 6,6 milliard dollar subsidiýa berer diýip, Reýter agentligine salgylanýan iXBT.com habar berýär. Bu serişdeler Tehas ştatynyň Teýlor şäherinde dört desgany...

07.04.2024 15:41
15797

Jeff Bezos başlangyç bahadan 35 esse gymmat jaýy satyn alýar

Amazon-yň esaslandyryjysy Jeff Bezos Günorta Floridada üçünji jaýyny satyn alýar. Bloomberg-iň habar bermegine görä, emlägiň bahasy 90 mln dollara barabar. Gyzykly ýeri, bu jaý soňky eýesine, öňki bankçy Hawýer...

02.04.2024 05:53
5028

ABŞ-nyň kompaniýasy Ethereum-ETF spotlaryny tassyklamagyny haýyş edip döwlet düzgünleşdirijisine ýüz tutdy

Blokçeýnler üçin programma üpjünçiligini işläp taýýarlaýan we MetaMask kripto gapjygyny döreden ConsenSys kompaniýasy spot Ethereum-ETF-leriň ykrar edilmek mümkinçiligine seretmek baradaky haýyş bilen ABŞ-nyň Gymmatly...

22.03.2024 23:35
2762

ABŞ-nyň hökümeti Intel kompaniýasyna 20 milliard dollar maýa goýmak kararyna geldi

ABŞ-nyň hökümeti Intel korporasiýasyny ösdürmek üçin takmynan 20 milliard dollar maýa goýýar. Bu barada Ak tam yglan etdi. Berilýän maglumatlara görä, 8,5 milliard dollar gönüden-göni maliýeleşdirmek görnüşinde...