Türkmenistanda Bütindünýä Gümrük Guramasynyň sebitleýin okuw merkezi döredilip bilner

  • 21.03.2024 18:33
  • 6240
Türkmenistanda Bütindünýä Gümrük Guramasynyň sebitleýin okuw merkezi döredilip bilner

19-njy martda Brýusselde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiniň Bütindünýä Gümrük Guramasynyň (BGG) Baş sekretary Ýan Sonders bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistan DIM-iň metbugat-gullugy habar berdi. 

Duşuşygyň dowamynda taraplar gümrük işi ugrundaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de çuňlaşdyrmak, şeýle-de Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň wekilleriniň BGG-niň bilim we hünär ýokarlandyryş maksatnamalaryna gatnaşmak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanynda BGG-niň sebitleýin okuw merkezini döretmek mümkinçiligine aýratyn üns berildi.
Ýan Sonders Türkmenistanyň gümrük düzgünleşdirmesi babatdaky başlangyçlaryna we üstünliklerine ýokary baha berdi we ýurduň gümrük ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek we kämilleşdirmek üçin guramanyň zerur bolan goldawy we maslahatlary bermäge taýýardygyny aýtdy.


düýn 16:46
5095

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

düýn 16:33
10598

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

düýn 15:43
1789

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

düýn 14:22
7205

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...