Aşgabadyň teatrlarynda 20 – 24-nji martda görkeziljek sahna eserleriniň sanawy

  • 20.03.2024 15:19
  • 4582
Aşgabadyň teatrlarynda 20 – 24-nji martda görkeziljek sahna eserleriniň sanawy

Paýtagtymyzyň teatrlary gyzykly drama we komediýa sahna eserleri, şeýle-de Halkara Nowruz güni mynasybetli “Gülki agşamlary” üçin afişalary hödürledi.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry:
20.03 (Çarşenbe güni)
«Gülki agşamy» – 19:00
21.03 (Penşenbe güni)
«Gülki agşamy» – 19:00
22.03 (Anna güni)
 «Gülki agşamy» – 19:00

23.03 (Şenbe güni)
«Çynymy aýtsam...» – 19:00
24.03 (Ýekşenbe güni)
«Gülki agşamy» – 19:00

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry

21.03 (Penşenbe güni)
«Süýji durmuşyň gapysy» – 19:00
22.03 (Anna güni)
«Iň şadyýan wäşiler» – 19:00
23.03 (Şenbe güni)
«Iň şadyýan wäşiler» – 19:00
24.03 (Ýekşenbe güni)
«Gelin gelýär» – 19:00

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry

21.03 (Penşenbe güni)
«Аршин мал алан» - 19:00

22.03 (Anna güni)
«Похищение Чебурашки» (Çeburaşkanyň ogurlanmagy) - 12:00
«Восемь любящих женщин» (Sekiz söýýän zenan) - 19:00

23.03 (Şenbe güni)
«Дюймовочка» (Külbikejik) - 12:00
«Струны души» (Kalbyň tary) - 19:00

24.03 (Ýekşenbe güni)
«Аладдин и волшебная лампа» (Aladdin we jadyly çyra) - 11:00, 13:00
«Семейная тайна» (Maşgala syry) - 19:00


şu gün 22:39
141

Türkmenistanda Garaşsyzlygyň 33 ýyllygyny dabaraly belläp geçmäge taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda ýurt Garaşsyzlygynyň 33 ýyllygy mynasybetli çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge taýýarlyk görülýär. Bu ugurda alnyp barylýan işler barada wise-premýer M.Mämmedowa hökümet mejlisinde...

şu gün 14:20
2153

Aşgabatda kitap şüweleňi geçiriler: konsert, bäsleşik, sowgatlar

21-nji aprelde “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde Begenç Çaryýewiň konserti, şeýle hem çagalar üçin ýörite taýýarlanylan kitap şüweleňi geçiriler. Şüweleň sagat 17:00-da başlanar. Çäräni Türkmenistanyň Telewideniýe...

düýn 09:40
3089

19-21-nji aprelde Aşgabat we Arkadag şäherleriniň teatrlarynda görkeziljek oýunlar

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry: 19.04.2024 «Oskar» 19:00; 20.04.2024 «Syrly sandyk» 19:00; 21.04.2024 «Şadyýan wäşiler» 19:00. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly...

15.04.2024 20:18
7057

Aşgabadyň kinoteatrlarynda görkeziljek filmler: “Dýuna 2”, “Arwah”, “Buz 3” ýaly täze filmler görkeziler

Şu hepde Aşgabadyň kinoteatrlarynda tomaşaçylara dünýä prokatynyň iň täze filmleri, şol sanda uly girdeji ýygnan ($683 mln) “Dýuna: Ikinji bölüm”, rus melodramasy “Buz 3” we başga-da köp sanly gyzykly filmler garaşýar...