Çikagodan akyp geçýän derýa baýramçylyk mynasybetli ýaşyl reňke boýaldy

  • 20.03.2024 14:04
  • 17059
Çikagodan akyp geçýän derýa baýramçylyk mynasybetli ýaşyl reňke boýaldy

Keramatly Patrik Irlandiýanyň howandary hasaplanýar. Bu keramatly adamyň hormatyna dünýäde iki müňden gowrak ybadathana guruldy, şolaryň esasysy 1192-nji ýylda gurlan Dublindäki Keramatly Patrik ybadathanasydyr. Keramatly Patrigiň güni her ýyl 17-nji martda bellenilip geçilýär, baýramçylygyň esasy nyşanlary bolsa üç ýaprakly ýorunja we leprekonlar – ýaşyl başgaply we deri öňlükli jadygöýlerdir.

Baýramçylyk mynasybetli «Şemallaryň şäherindäki» derýa Keramatly Patrigiň gününiň esasy reňkine – ýaşyl reňke boýaldy. Munuň üçin suwa onlarça litr boýag guýuldy. Dünýäniň dürli künjeklerinden müňlerçe adam bu zümerret reňkli derýany synlamaga geldi.


düýn 14:18
16246

ABŞ-nyň ýaşaýjysy suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl bolan gyýagyny tapdy

Florida ştatynyň Tampa şäheriniň 29 ýaşly ýaşaýjysy Aleks Lundberg suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl diýlip çak edilýän gyýagyny tapdy. Daily Mail-iň habar bermegine görä, agramy 27 kg bolan...

07.06.2024 13:10
17107

ABŞ-da kongresmeniň içgysgynç çykyşy 6 ýaşly oglunyň "tagallalary bilen" millionlarça tomaşa gazandy

ABŞ-nyň kongresmeni Jon Rouzyň işe getiren alty ýaşly oglunyň ýüz-gözüni oýnadyşy we hereketleri kakasynyň çykyşyndan has özüne çekiji boldy diýip, Meduza habar berýär. 3-nji iýunda Tennessi ştatyndan respublikaçy...

05.06.2024 14:56
22836

Trampyň gadagan etmek islän TikTok platformasynda açan akkauntyna bir günde 3 mln adam ýazyldy

ABŞ-nyň öňki Prezidenti Donald Tramp TikTok-da hasaba alnandan soň, bir günüň dowamynda kanala 3 million adam ýazyldy, onuň platformadaky ilkinji wideosy 56 milliondan gowrak tomaşa ýygnady diýip, Afişa Daily habar...

05.06.2024 13:48
18393

Arnold Şwarseneggeriň mähnet göwresi Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi

Kaliforniýa ştatynyň Santa-Fe-Springs şäherindäki ShowFX sergisinde Arnold Şwarseneggeriň “Fubar” serialynyň gahrymanynyň keşbindäki äpet göwresi  goýlupdyr. 6,75 metrlik heýkel aktýoryň iň uly göwresi hökmünde...