Aşgabadyň kinoteatrlarynda haýsy kinolar görkeziler?

 • 20.03.2024 14:54
 • 10355
Aşgabadyň kinoteatrlarynda haýsy kinolar görkeziler?

“Türkmenistan” kinokonsert merkezi

 • 22.03 (Anna güni):
 • 15:00 – “Migrasiýa” (2023);
 • 17:00 – “Uly kiçijik başdan geçirme” (The Inseparables, 2023);
 • 19:00 – “Boş meýdan awçylary” (Badland Hunters, 2024);

“Aşgabat” kinoteatry
20.03 (Çarşenbe güni):

 • 15:00 – “Adam” taslamasy (The Adam Project, 2022);
 • 17:00 – 1+1 (2011);
 • 19:00 – “Howadaky talaňçylyk” (Lift, 2024);

21.03 (Penşenbe güni):

 • 11:00 – “Mukaddes arzuw” (Wish, 2023);
 • 13:00 – “Orion we Garaňkylyk” (Orion and the Dark, 2024);
 • 15:00 – “Immigrant” (2024);
 • 17:00 – “Iwan Semenow: Uly ýöriş” (Иван Семенов: Большой поход, 2023);
 • 19:00 – “Howadaky söýgi” (Love is in the air, 2023);

22.03 (Anna güni):

 • 11:00 – “Ruh” (Soul, 2021);
 • 13:00 – “Migrasiýa” (2023);
 • 15:00 – “Samaritan” (2022);
 • 17:00 – Arwah-jynlary awlaýan awçylar: Mirasdüşerler (Ghostbusters: Afterlife, 2021);
 • 19:00 – “Jentlmenlerçe talaňçylyk” (The Misfits, 2020);

23.03 (Şenbe güni):

 • 11:00 – “Ajaýyp bäşlik” (Великолепная пятерка, 2023);
 • 13:00 – “Waka – jadylanan söweşiji” (Mi ni shi jie zhi jue xing, 2022);
 • 15:00 – “Küýküje taýçanak” (Конёк-горбунок, 2021);
 • 17:00 – “Islendik ýol bilen Dubaýa” (Дубай любой ценой, 2023);
 • 19:00 – “Şöhratyň soňy” (Конец славы, 2023);

24.03 (Ýekşenbe güni):

 • 11:00 – “Ketekden gaçyş: Naggetsleriň säheri” (Chicken Run: Dawn of the Nugget, 2023);
 • 13:00 – “Aýa syýahat” (Over The Moon, 2020);
 • 15:00 – “Men aýy” (Я – медведь, 2023);
 • 17:00 – “Ýarygijeki Gün” (Midnight Sun, 2017);
 • 19:00 – “Hanym Möý” (Madame Web, 2024).

“Watan” kinokonsert merkezi

20.03 (Anna güni):

 • 16:00 – “Kung Fu Panda 4” (2024);
 • 18:00 – “Sinister. Başlangyç” (Kinderfanger, 2023);

21.03 (Penşenbe güni)

 • 14:00 – “Daragt” (2023);
 • 16:00 – “Ýaş polisiýa işgärleri (Young Cop, 2017);
 • 18:00 – “Garaňky waka” (Blue story, 2019);

22.03 (Anna güni):

 • 14:00 – “Istärin” (2022);
 • 18:00 – “Meniň penjirämden 3” (Through My Window: Looking at You, 2024);

23.03 (Şenbe güni):

 • 14:00 – “Çupa” (Chupa, 2023);
 • 16:00 – “Gul 2” (Холоп 2, 2024);
 • 18:00 – “Nälet” (The Conjuring, 2013);

24.03 (Ýekşenbe güni):

 • 14:00 – “Üçünji artykmaç däl” (The Honeymoon, 2022);
 • 16:00 – “Nälet: Şeýtanyň ýanyna düşme” (The Cellar, 2022);
 • 18:00 – “Pariž. Ölüleriň şäheri” (As Above, So Below, 2014).

düýn 22:39
141

Türkmenistanda Garaşsyzlygyň 33 ýyllygyny dabaraly belläp geçmäge taýýarlyk görülýär

Türkmenistanda ýurt Garaşsyzlygynyň 33 ýyllygy mynasybetli çäreleri ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge taýýarlyk görülýär. Bu ugurda alnyp barylýan işler barada wise-premýer M.Mämmedowa hökümet mejlisinde...

düýn 14:20
2153

Aşgabatda kitap şüweleňi geçiriler: konsert, bäsleşik, sowgatlar

21-nji aprelde “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde Begenç Çaryýewiň konserti, şeýle hem çagalar üçin ýörite taýýarlanylan kitap şüweleňi geçiriler. Şüweleň sagat 17:00-da başlanar. Çäräni Türkmenistanyň Telewideniýe...

18.04.2024 09:40
3089

19-21-nji aprelde Aşgabat we Arkadag şäherleriniň teatrlarynda görkeziljek oýunlar

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry: 19.04.2024 «Oskar» 19:00; 20.04.2024 «Syrly sandyk» 19:00; 21.04.2024 «Şadyýan wäşiler» 19:00. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly...

15.04.2024 20:18
7057

Aşgabadyň kinoteatrlarynda görkeziljek filmler: “Dýuna 2”, “Arwah”, “Buz 3” ýaly täze filmler görkeziler

Şu hepde Aşgabadyň kinoteatrlarynda tomaşaçylara dünýä prokatynyň iň täze filmleri, şol sanda uly girdeji ýygnan ($683 mln) “Dýuna: Ikinji bölüm”, rus melodramasy “Buz 3” we başga-da köp sanly gyzykly filmler garaşýar...