Sony World Photography Awards 2024 bäsleşiginiň netijeleri jemlendi. Eminler 400 müň suratdan iň gowularyny saýladylar

  • 17.03.2024 11:48
  • 11983
Sony World Photography Awards 2024 bäsleşiginiň netijeleri jemlendi. Eminler 400 müň suratdan iň gowularyny saýladylar

Bütindünýä Fotografiýa Guramasy (World Photography Organisation) dünýäde iň abraýly surat bäsleşikleriniň biri bolan “Sony World Photography Awards 2024” bäsleşiginiň netijesini jemledi. Bu ýyl oňa 220-den gowrak ýurtdan we sebitden 395 000 töweregi surat iberildi.

Bäsleşigiň emin agzalary “Binagärlik”, “Döredijilik”, “Peýzaž”, “Durmuş stili”, “Hereket”, “Haýwanat dünýäsi we ýabany tebigat”, “Obýekt”, “Portret”, “Strit-fotografiýa” we “Syýahat” kategoriýalarynda 10 ýeňijini saýladylar.
Bäsleşigiň Gran-prisiniň eýesi 18-nji aprelde Londonda geçiriljek dabarada yglan ediler.
Sony World Photography Awards 2007-nji ýyldan bäri her ýyl geçirilýär. Oňa hem professional fotograflar, hem höwesjeňler gatnaşyp bilýär.
TmCars okyjylaryny dünýäde iň abraýly foto-bäsleşikleriniň biriniň ýeňijileri we finalçylary bolan täsin suratlardan lezzet almaga çagyrýarys.

“HAÝWANAT DÜNÝÄSI WE ÝABANY TEBIGAT” kategoriýasy

“SYÝAHAT” kategoriýasy

«HEREKET» kategoriýasy

Beýleki kategoriýalar


24.03.2024 18:01
7331

Sony iň gowy oýun çykaryjylaryň ilkinji onlugyna goşulmady

Metacritic syn beriş saýty 2023-nji ýylyň iň gowy oýun çykaryjylarynyň sanawyny hödürledi. Wideo oýunlary çykaryjylaryň arasynda lider Ýaponiýanyň Capcom kompaniýasy boldy. Kompaniýa öz oýunlarynyň ýokary baha...

20.03.2024 15:11
3348

Sony Pictures Esports World Cup kibersport ýaryşy barada dokumental serial çykarar

Sony we Esports World Cup köp ýyllyk hyzmatdaşlygy ýola goýjakdyklaryny yglan etdiler. Hyzmatdaşlygyň çäginde Sony şu tomus ilkinji gezek Saud Arabystanynyň Er-Riýad şäherinde geçiriljek global kibersport ýaryşynda...

27.02.2024 14:31
6863

Sony “Kola” bilen “Pepsiniň” arasyndaky gapma-garşylyk barada film surata düşürer

Sony Pictures studiýasy doly metražly Cola Wars filmi üçin hukuk gazandy. Kartina 1980-nji ýyllarda ABŞ-da bolup geçen Coca-Cola bilen Pepsi brendleriniň arasyndaky göreş barada gürrüň berer. Bu barada film.ru...

14.11.2023 12:46
6227

Sony oýny islendik pursadyndan başlatmak funksiýasyny patentledi

Ýaponiýanyň Sony korporasiýasy oýunçylara oýunlaryň kyn böleklerini islendik ýerinden gaýtalap bilýän täze tehnologiýany patentledi. Bu barada Insider Gaming habar berdi. Tehnologiýa “Oýun oýnamak bilen mazmun...