Çempionlar ligasy emeli aň ulgamyny girizýär

  • 14.03.2024 15:37
  • 9118
Çempionlar ligasy emeli aň ulgamyny girizýär

Futbol boýunça Çempionlar ligasynyň bije çekişligi indiki 2024-2025-nji möwsümde doly kompýuterleşdiriler we guramaçylara kömek etmek üçin emeli aň ulanylar.

Meşhur Sky Sports neşiriniň çeşmesiniň habar bermegine görä, bu ilkinji nobatda, toparlaryň arasynda bije çekişlige täsir eder: birinji tapgyrda gibrid usulynda bije atylar: gatnaşmak üçin klublar el bilen saýlanýar, ýöne emeli aňyň kömegi bilen her topar üçin sekiz garşydaş saýlanar.
Ýewropanyň Futbol assosiasiýalarynyň birleşiginiň täze ýaryş formatynyň girizilmegi bilen baglanyşykly bu usula ýüz tutmak kararyna gelendigi habar berildi: doly elde bije çekmek üçin 900-den gowrak top gerek bolar we bu iş üç-dört sagat dowam edip biler.
Ozal habar berlişi ýaly, 2024-2025-nji möwsümden başlap, Çempionlar ligasynda öňküsi ýaly 32 däl-de, 36 topar oýnar. Indi bu ýaryşda ähli klublar bir sanawda ýerleşip, garşydaşlary saýlamak üçin «şweýsar ulgamy» peýdalanylar.
Sanawyň başynda orun alan iň gowy sekiz klub pleý-off tapgyryna awtomatiki ýagdaýda çykar. 9-njydan 24-njä çenli ýerleri eýelän toparlar öz aralarynda iki oýun oýnarlar we 1/8 finala gatnaşjak ýene sekiz toparyň arasynda bolmak üçin bäsleşerler.


şu gün 14:49
4655

“Baýer” 44 oýun bäri ýeňilmän gelýär. Klub Ýewropanyň iň gowy 5 ligasynyň rekordyny täzeledi

Lewerkuzeniň “Baýeri” taryhy ýazmagy dowam etdirýär. 18-nji aprelde öňki ispaniýaly futbolçy Habi Alonsonyň ýolbaşçylygyndaky topar Ýewropa ligasynyň 1/4 finalynyň jogap oýnunda “West Hem” bilen 1:1 hasabynda deňme...

şu gün 13:26
3860

Konferensiýalar ligasynyň 1/4 finalynyň netijeleri

Konferensiýalar ligasynyň 1/4 finalynyň jogap oýunlary tamamlandy. Netijede, ýaryşyň ýarym finalyna gatnaşyjylaryň ählisi belli boldy. Italiýanyň “Fiorentinasy” Polşanyň “Wiktoriýa Plzenini” ynamly utdy (2:0, umumy...

şu gün 11:12
4253

Ýewropa ligasynyň ähli ýarym finalçylary belli boldy

Ýewropa ligasynyň 1/4 finalynyň jogap oýunlary geçirildi. “Atalanta” (Italiýa) “Liwerpuldan” (Angliýa) 0:1 hasabynda utuldy, ýöne birinji oýunda gazanan uly ýeňşiniň (3:0) netijesinde indiki tapgyra geçmegi başardy...

düýn 16:05
10719

“Barselona” 2025-nji ýylyň Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşmak mümkinçiligini ýitirdi

Çempionlar ligasynyň 1/4 finalynyň “Barselona” bilen “PSŽ” toparynyň arasyndaky jogap oýny parižlileriň peýdasyna 4:1 hasabynda tamamlandy (umumy 6:4). Netijede, Kataloniýa topary Çempionlar ligasynyň ýarym finalyna...