Türkmen hokkeýçileri Bişkekde dünýä çempionatynda ilkinji ýeňşini gazandylar

  • 13.03.2024 06:42
  • 8943
Türkmen hokkeýçileri Bişkekde dünýä çempionatynda ilkinji ýeňşini gazandylar

Türkmenistanyň hokkeý boýunça milli ýygyndysy Bişkekde geçirilýän Dünýä çempionatynda ilkinji ýeňşini gazandylar.

Toparlaýyn tapgyryň ikinji oýnunyň çäklerinde Türkmenistan 4:3 hasaby bilen Günorta Afrika Respublikasyndan üstün çykdy.
10-njy martda birinji oýunda türkmen hokkeýçileri şol hasap bilen Lýuksemburgdan asgyn geldiler.
Şu gün, 13-nji martda Türkmenistan ýer eýeleri - Gyrgyzystanyň milli ýygyndysy bilen duşuşar.

Ikinji tapgyryň netijeleri:

  • Türkmenistan - GAR — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1);
  • Meksika - Tailand — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2);
  • Lýuksemburg - Gyrgyzystan — 3:7 (0:3, 1:2, 2:2).

düýn 13:51
17234

Döwletjan Ýagşymyradow VS Jeýkob Nedo. Nirede we haçan görmeli?

13-nji aprelde Las-Wegasda (ABŞ) geçiriljek PFL 2 ýaryşynyň çäklerinde garyşyk başa-baş söweşi söýüjileriň iň köp garaşýan tutluşyklarynyň biri bolar: MMA-nyň türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradow Sloweniýadan...

11.04.2024 16:02
13862

Türkmenistanly ştangaçy silterläp götermekde altyn medal we Olimpiýa oýunlaryna ýollanma gazandy

23 ýaşly türkmen agyr atletikaçysy Dawranbek Hasanbaýew Phuketde geçýän agyr atletika boýunça Dünýä kubogynda silterläp götermekde altyn medal gazandy we netijede Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlary - 2024-e gatnaşmak...

09.04.2024 13:01
15611

Aşgabatda halkara baýragyna eýe bolan paralimpiýa sport türgenleri sylaglandy

7-nji aprelde Olimpiýa şäherçesiniň “Başa-baş söweş sungaty” sport toplumynda halkara ýaryşlarda sportuň paralimpiýa görnüşi boýunça üstünlikli çykyş eden türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň...

09.04.2024 05:39
4854

Aşgabatda fijital-sport boýunça ýaryşlaryň ýeňijileri kesgitlenildi

Aşgabatda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sport toplumlarynda geçirilen fijital-sport ýaryşlary tamamlandy. Paýtagtymyzyň ýokary okuw jaýlarynyň we orta mekdepleriniň toparlarynyň gatnaşan bu...