WSJ: ABŞ ösen çipleri öndürmek üçin 52 milliard dollardan gowrak serişde bölüp berer

  • 31.01.2024 14:43
  • 3089
WSJ: ABŞ ösen çipleri öndürmek üçin 52 milliard dollardan gowrak serişde bölüp berer

ABŞ-nyň häkimiýetleri ýurtda zawod gurmak üçin ösen ýarymgeçirijileri öndürýän kompaniýalara milliardlarça dollar subsidiýa bermegi meýilleşdirýär. Bu barada abraýly Wall Street Journal-a salgylanýan “Ekonomiçeskaýa prawda” habar berdi.

Neşiriň habaryna görä, 52,7 milliard dollar möçberindäki subsidiýa bazaryň  Intel we Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) ýaly ägirtleriniň arasynda paýlanar.
Intel-iň 43,5 milliard dollarlyk gurluşyk taslamalarynyň, TSMC-iň bolsa 40 milliard dollarlyk iki zawod gurmak taslamasynyň bardygy bellendi.
Şol bir wagtyň özünde, Micron Technology, Texas Instruments we GlobalFoundries ýaly beýleki ýokary tehnologiýaly kompaniýalar hem subsidiýa almaga dalaş edýärler.
Subsidiýa gaznalaryny kadalaşdyrýan Mikroshemalar hakyndaky kanun her taslamanyň umumy bahasynyň 15 göterimini (her kärhana üçin 3 milliard dollara çenli), şeýle hem zaýomlary, karz kepilliklerini we salgyt ýeňilliklerini öz içine alýan 39 milliard dollarlyk önümçilik grantyny öz içine alýar.
Şol bir wagtyň özünde, Günorta Koreýanyň Samsung Electronics we SK Hynix kompaniýalary çip öndürýän dünýädäki iň uly klasteri döretmek üçin 471 milliard dollar maýa goýýar.


düýn 20:49
14783

399 dollardan altyn krossowkalar. Donald Tramp öz krossowka brendini döretdi

ABŞ-nyň öňki prezidenti Donald Tramp Trump Sneakers ady bilen öz krossowka brendini işe girizdi. Ilkinji hatarda üç jübüt aýakgap hödürlendi. Bu barada “Forbese” salgylanyp, RBK habar berýär. Aýakgap hatary Never...

17.02.2024 23:47
2665

Nvidia ABŞ-da bazar bahasy boýunça üçünji orna geçdi

Amerikanyň Nvidia tehnologiýa korporasiýasy ABŞ-da bazar bahasynyň möçberi boýunça iň uly kompaniýalaryň arasynda üçünji orna çykyp, bu orundan Alphabet-i süýşürdi. Bir gün öň bolsa Nvidia dördünji orundan Amazon...

17.02.2024 12:32
2233

OpenAI “GPT-ni” eksklýuziw brendi hökmünde ulanyp bilmez

ABŞ-nyň Patentler we haryt nyşanlary boýunça edarasy (USPTO) OpenAI kompaniýasyna “GPT” söwda markasyny hasaba almakda boýun gaçyrdy. Bu barada TechCrunch habar berýär. Edaranyň ret etmeginiň sebäbi markanyň “kesgitsizligi”...

14.02.2024 00:42
6597

Ilon Maskyň Neuralink kompaniýasy hasaba alyş ýerini Delawerden Newada ştatyna üýtgetdi

Ilon Maskyň Neuralink kompaniýasy hasaba alnan ýerini Delawerden Newada ştatyna üýtgetdi. Bu barada Associated Press agentligine salgylanyp, Interfax.ru habar berýär. Şol bir wagtyň özünde, kompaniýanyň baş edarasy...