Jennifer Lopeziň kom­paniýasy Mattel komp­aniýasynyň täze mult­filmine prodýuserlik eder

  • 30.01.2024 09:34
  • 12869
Jennifer Lopeziň kom­paniýasy Mattel komp­aniýasynyň täze mult­filmine prodýuserlik eder

Jennifer Lopeziň Nuyorican Productions kompaniýasy Bob the Builder (“Gurluşykçy Bob”) çagalar multserialynyň esasynda dörediljek animasion doly metražly multfilme prodýuserlik eder. Baş gahrymana aktýor, ses režissýory we “Gremmi” baýragynyň eýesi Entoni Ramos ses berer diýip, Mattel habar berýär. Muny life.liga.net ýetirýär.

Asyl nusgadaky multserial 25 ýyl mundan ozal ilkinji gezek görkezildi. Ol 1999-njy ýyldan 2011-nji ýyl aralygynda ýaýlyma berildi we 12 möwsüme eýedir. Sýužetiň merkezinde gurluşyk potratçysy Bobuň we onuň dostlarynyň başdan geçirmeleri durýar.

Doly metražly multfilmde Bob Puerto-Rikodaky uly gurluşyga gidýär. Ol ýerde ada zyýan ýetirýän meseleler bilen göreşýär. Mattel baş gahrymanyň syýahatyny Karib basseýniniň latynamerikan ýurtlarynyň we olaryň halklarynyň dürli hili aýratynlyklaryny açyp görkezmegiň usuly hökmünde häsiýetlendirýär.

“Gurluşykçy Bob” Mattel-iň häzirki wagtda işjeň işlenýän kino taslamalarynyň biridir. Onuň goldaw bermeginde çykan ilkinji lenta “Barbi” filmi boldy. 2023-nji ýylda ol girdeji ýygymy boýunça rekord goýdy we ýakyn wagtda sekiz kategoriýada “Oskar” baýragy üçin bäsleşer.

şu gün 19:06
14

Täze Samsung Galaxy F15 arzan smartfonynyň aýratynlyklary aýan edildi. Ol ertir satuwa çykar

Internetde «Samsung» kompaniýasynyň resmi mahabat materiallary peýda bolup, onda kompaniýanyň nobatdaky arzan smartfony «Galaxy F15» barada anyk maglumatlar beýan edilýär. Bu barada gazeta.ru «Smartprix» neşirine...

şu gün 11:55
2354

Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlar doly gadagan edilýär

Beýik Britaniýanyň häkimiýetleri Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň ulanylmagyna doly gadaganlyk girizýän görkezmäni neşir etdiler. Bu barada Birleşen Korollygyň Bilim ministrliginiň metbugat relizine...

şu gün 11:50
5856

iPhone 16 Pro-nyň kamerasy täze dizaýna eýe bolar

Apple dizaýnda we işleýşinde birnäçe üýtgeşiklik aljak iPhone 16 Pro smartfonlarynyň täze hataryny çykarmaga taýynlanýar. Wccftech portalynyň habaryna görä, iň görnükli täzelikleriň biri esasy kameranyň täze dizaýny...

şu gün 07:17
1866

Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar. Bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleri geçiriler. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji...