Turba şekilli beden agzalary ilkinji gezek 4D bioçap arkaly kosmosda çap ediler

  • 29.01.2024 15:28
  • 5707
Turba şekilli beden agzalary ilkinji gezek 4D bioçap arkaly kosmosda çap ediler

2024-nji ýylda Halkara kosmos stansiýasynyň (ISS) bortunda 4D bioçap tehnologiýasyny ulanmak bilen dünýäde ilkinji synagy geçirilmek meýilleşdirilýär. Hünärmenler bu tehnologiýany ulanyp, turba şekilli beden agzalarynyň ekwiwalentini almak isleýärler diýip, Roskosmos-yň kosmonawtlar toparynyň serkerdesi, Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko aýtdy.

"4D bioçap tehnologiýasy peşew ýollary we uretro ýaly beden agzalarynyň ekwiwalentlerini almaga mümkinçilik döreder" – diýip, TASS Kononenkonyň sözlerini getirýär.

Materiallaryň şekiliniň ýat täsirini ulanýan 4D bioçap tehnologiýasy MISiS Milli Gözleg Tehnologiýa Uniwersitetiniň hünärmenleri bilen bilelikde işlenip düzüldi.
Kononenkonyň sözlerine görä, beýle synaglar inkär edip bolmajak derejede global ileri tutulýar, sebäbi beýle gözlegler ozal agramsyzlyk şertlerinde geçirilmedi.

"Tehnologiýanyň mundan beýläk-de ösdürilmegi has çylşyrymly geometriýa, ýagny silindr şekilli gurluşlary döretmekden ybaratdyr" – diýip kosmonawt nygtady.


26.10.2023 15:40
9795

Oleg Kononenko we Nikolaý Çub 7,5 sagatlap açyk kosmosda boldular

Roskosmosyň kosmonawtlary Oleg Kononenko (TASS-yň HKS-däki ýörite habarçysy) we Nikolaý Çub halkara kosmos stansiýasynyň (HKS) “Poisk” modulynyň çykyş gapagyny ýapdylar, ýagny stansiýa 70-nji uzak möhletli ekspedisiýanyň...

25.10.2023 11:11
16405

Şu gün Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko altynjy gezek açyk kosmosa çykmaga taýýarlanýar

Russiýaly kosmonawtlar Oleg Kononenko (TASS-nyň HKS-daky ýörite habarçysy) we Nikolaý Çub çarşenbe güni agşam açyk kosmosa çykar. Olar köp maksatly "Nauka" laboratoriýa modulynyň (MLM) radiatorynda ýyladyjynyň syzdyrýan ýerini...

11.10.2023 16:47
7649

Kosmonawtlar Kononenko we Çub 25-nji oktýabrda açyk kosmosa çykarlar

Ý.A. Gagarin adyndaky kosmonawtlary taýýarlaýyş mekrkeziniň başlygynyň orunbasary, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi, şonuň ýaly-da TASS-yň HKS-daky ýörite habarçysy Oleg Kononenko we kosmonawt Nikolaý Çub 25-nji...

16.09.2023 09:40
32720

Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko nobatdaky gezek kosmosa uçdy. Ol rekord goýup biler

Anna güni Baýkonur kosmodromyndan uçurylan «Soýuz MS-24» kosmos gämisi Halkara kosmos stansiýasynyň rus böleginiň modulyna birikdi. Muny Roskosmosyň ýaýlymda berdi. Kosmos gämisi arkaly stansiýa Türkmenistanyň...