Klopp möwsümiň ahyrynda «Liwerpuldan» gitjekdigini habar berdi

  • 28.01.2024 00:01
  • 7610
Klopp möwsümiň ahyrynda «Liwerpuldan» gitjekdigini habar berdi

Ýurgen Klopp şu möwsümiň ahyrynda Angliýanyň «Liwerpul» klubunyň baş tälimçisi wezipesinden aýrylar. Bu barada futbol klubunyň resmi web sahypasynda habar berilýär.

56 ýaşly germaniýaly hünärmen bilen birlikde, onuň kömekçileri we ösüş boýunça tälimçi hem klubdan gider.

«Men bu klubdaky, şäherdäki ähli zady gowy görýärin, janköýerlerimiz bilen bagly ähli zady gowy görýärin, bu topary gowy görýärin, işgärleri gowy görýärin. Hemme zady gowy görýärin. Ýöne bu karary kabul etmegim meniň hökman şu karara gelmelidigimi aňladýar. Dogrusy, meniň güýjüm tükenip barýar. Häzirki wagtda hiç hili meseläm ýok. Elbetde, haçan-da bolsa muny yglan etmeli boljakdygymy köpden bäri bilýärdim, ýöne häzir ýagdaýym gowy. Bu işi gaýta-gaýta, soňra ýene täzeden edip bilmejekdigimi bilýärin» diýip Klopp belledi.

Tälimçi bu karary barada noýabr aýynda kluba habar berendigini aýtdy.

«Biz «Liwerpul», biz kynçylyklary bilelikde ýeňip geçdik. Siz men gelmänkäm hem kynçylyklary ýeňip geçipdiňiz. Geliň, şu möwsümden mümkin boldugyça gowy netijeleri alalyň we geljekde yzymyza seredenimizde ýylgyrmak üçin sebäbimiz bolar» diýip, ol sözüniň üstüne goşdy.

Klopp 2015-nji ýylyň oktýabr aýyndan bäri «Liwerpula» ýolbaşçylyk edýär. Onuň ýolbaşçylygynda «Liwerpul» Çempionlar ligasynda, Angliýanyň çempionatynda, klublaryň arasyndaky dünýä çempionatynda ýeňiji boldy, Angliýanyň kubogyna, Angliýanyň ligasynyň kubogyna we UEFA Super kubogyna mynasyp boldy.


şu gün 20:04
33

Mbappe familiýasyny we geçiren goluny belleýşini haryt nyşany hökmünde bellige aldyrmak isleýär

“Pari Sen-Žermeniň” we Fransiýanyň milli ýygyndysynyň futbolçysy Kilian Mbappe öz familiýasyny we geçiren goluny belleýşini täze haryt nyşany hökmünde hasaba aldyrmak isleýär. Bu barada Ýewropa Bileleşiginiň Intellektual...

şu gün 12:21
4506

ÇL-iň 1/8 finaly: "Inter" "Atletikony" utdy, PSW we "Borussiýa" deňme-deň oýnady

21-nji fewralda Çempionlar ligasynyň 1/8 finalynyň Italiýanyň "Inter" topary bilen Madridiň "Atletikosynyň" arasynda ilkinji oýny geçirildi. Toparlar Italiýanyň Milan şäherindäki "San-Siro (Juzeppe Meassa)" stadionynda...

şu gün 10:45
2729

“Napoli” möwsümde ikinji gezek tälimçisini çalyşdy

Slowakiýanyň milli ýygyndysyna ýolbaşçylyk edýän Françesko Kalsona Italiýanyň “Napoli” toparynyň baş tälimçisi wezipesinde Walter Mazzarriniň ornuny çalyşdy. Bu barada futbol klubunyň prezidenti Aurelio De Laurentise...

düýn 07:54
10064

Ronaldu penaltileri hasaba almazdan, gollarynyň sany boýunça Messiden öňe geçdi

«Al-Nasr» klubunyň we Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldu penaltileri hasaba almazdan, 714-nji goluny derwezä girizdi diýip, «MessivsRonaldo.app» habar berýär. Bu üstünlik Saud Arabystanynyň...