FIFA-nyň başlygy Infantino janköýerleriniň jynsparazlygy üçin toparlara ýeňliş bermäge çagyrdy

  • 24.01.2024 12:19
  • 16277
FIFA-nyň başlygy Infantino janköýerleriniň jynsparazlygy üçin toparlara ýeňliş bermäge çagyrdy

Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) prezidenti Janni Infantino janköýerleri jynsparazlyk görkezen toparlara tehniki ýeňliş bermäge çagyrdy. Bu barada guramanyň «X» sosial ulgamyndaky sahypasynda (öňki Twitter) habar berilýär.

«Janköýerleri jynsparazlyk görkezen we özüni alyp barşy oýnuň kesilmegine ýa-da togtadylmagyna sebäp bolan topara gönüden-göni tehniki ýeňiliş bermek pikirini durmuşa geçirmeli» diýip, Infantino belledi.

FIFA-nyň başlygy jynsparazlyk sebäpli jenaýat jogapkärçiligine çekilmelidigini we şeýle janköýerleriň stadionlara girmegini gadagan etmegiň zerurdygyny aýtdy.
FIFA-nyň başlygy jynsparazlykdan ejir çeken futbolçylary goldaýandygyny aýtdy we oýunlardaky wakalary «düýbünden ýaramaz we ýol berilmesiz» diýip atlandyrdy.


şu gün 11:07
10480

Messi Maýkl Jordandan öňe geçip, ABŞ-nyň iň meşhur türgeni boldy

Sport gözlegleri bilen meşgullanýan SSRS kompaniýasy häzirki wagtda “Inter Maýamide” çykyş edýän argentinaly futbolçy Lionel Messiniň ABŞ-da iň meşhur türgendigini habar berdi. Bu barada gazeta.ru belleýär. Kompaniýa...

şu gün 09:46
3449

Winisius Žunior yzygider ikinji ýyl Latyn Amerikasynyň iň gowy oýunçysy boldy

Madridiň “Realynyň” hüjümçisi Winisius Žunior yzygider ikinji gezek Günorta Amerikanyň iň gowy oýunçysy hökmünde EFE baýragyny aldy. Ol geçen möwsümde 23 gol geçirdi we öz klubuna Ispaniýanyň Kubogynda we Klublaýyn...

şu gün 09:45
6424

Futbol taryhynda iň gowy britaniýaly oýunçylaryň reýtingi düzüldi

FourFourTwo žurnaly futbol taryhynda iň gowy britaniýaly oýunçylaryň reýtingini hödürledi. Oňa görä, Demirgazyk Irlandiýanyň milli ýygyndysynyň we “Mançester Ýunaýtediň” öňki hüjümçisi Jorj Best taryhda iň gowy...

düýn 22:53
5641

Jo Hart karýerasyny tamamlaýandygyny yglan etdi

Şotlandiýanyň «Seltik» toparynyň 36 ýaşly derwezebany Jo Hart 2023/24-nji möwsümiň ahyrynda karýerasyny tamamlajakdygyny mälim etdi. «Jo ajaýyp karýerany başdan geçirdi we tomusda karýerasyny tamamlanda onuň futboly...