Türkmenistan we Katar medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy

  • 24.01.2024 11:35
  • 7235
Türkmenistan we Katar medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň medeniýet ministri Atageldi Şamyradow katarly kärdeşi Abdulrahman bin Hamad al-Tani bilen duşuşdy. Ministrler medeniýet ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdylar. Bu barada Gulf Stream neşiri mälim edýär.

Katar Döwletinde “EXPO-2023” sergisiniň çäklerinde Gyrgyzystanyň Medeniýet günleri açyldy. Halk döredijiliginiň toparlarynyň gatnaşmagynda geçirilen çäre Futbol boýunça Aziýanyň Kubok ýaryşyna bagyşlanýar.
Türkmenistan we Katar soňky ýyllarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy köptaraplaýyn görnüşde giňeltmek boýunça geçirilýän giňişleýin çäreleriň çäginde ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürýärler. Aşgabat we Doha gyzyklanmalarynyň gerimi diňe bir energiýa, ulag, ylmy we tehniki hyzmatdaşlyk bilen çäklenmän, medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy hem öz içine alýar.


şu gün 07:17
1482

Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar. Bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleri geçiriler. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji...

şu gün 06:51
813

Tretýakow galereýasynda Türkmenistanyň suratkeşleriniň we heýkeltaraşlarynyň sergisi guralar

Ýakyn geljek Russiýanyň Tretýakow galereýasynyň sergi merkezinde Türkmenistanyň suratkeşleriniň we heýkeltaraşlarynyň eserleriniň sergisini guramak meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky...

düýn 19:54
8118

Film, sahna eseri, aýdym-saz bäsleşigi... Özbegistanda Magtymgulynyň şanyna nähili çäreler guralar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew Özbegistanda beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyny giňden bellemek barada karara gol çekdi. Çäreleriň Maksatnamasynda şular göz öňünde tutulýar:...

19.02.2024 20:41
7341

23-25-nji fewralda “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde görkeziljek filmler we multfilmler

Paýtagtymyzyň “Türkmenistan” kinokonsert merkezi öňümizdäki dynç günlerine meýilleşdirilen kinoseanslar üçin petek satyp başlady: 23-nji fewral “Tüýdükçiniň näleti” (Проклятие дудочника; The Piper, 2023), ýurt:...