“Akwamen we ýitirilen şalyk” DC-niň 2018-nji ýyldan bäri iň girdejili filmi boldy

  • 23.01.2024 14:15
  • 6322
“Akwamen we ýitirilen şalyk” DC-niň 2018-nji ýyldan bäri iň girdejili filmi boldy

“Akwamen we ýitirilen şalyk” 2018-nji ýyldan bäri DC kinoäleminiň iň köp girdeji gazanan filmi boldy. Bu barada daily.afisha.ru habar berýär. Filmiň dünýädäki girdeji ýygymy 396 mln dollardan geçdi.

2018-nji ýylda çykan asyl “Akwamen” 1 mlrd dollardan gowrak girdeji ýygnapdy, şondan bäri DC-niň hiç bir täze filmi şeýle mukdarda girdeji ýygnamandy. Häzirlikçe kinoäleminden iň gowy netijeleri “Gara Adam” (393 mln dollar) we ilkinji “Şazam!” (367 mln dollar) görkezdi.
“Akwamen-2” akym hyzmatlarynda 23-nji ýanwarda çykar.
Şol bir wagtyň özünde, DC kinoäleminden studiýanyň gatnaşmazlygynda döredilen beýleki filmler – baş keşpde Hoakin Feniks bilen “Joker” we Robert Pattinson bilen “Betmen”, degişlilikde 1 mlrd dollardan we 772 mln dollardan gowrak girdeji gazandy.

şu gün 07:35
1563

ZTE Nubia Music aýdym-saz smartfonyny hödürledi. Onuň sesi beýlekileriňkiden 600%  güýçli çykýar

ZTE kompaniýasy Barselonada geçirilen Mobile World Congress 2024 tehnologiýa sergisinde Nubia Music smartfonyny hödürledi. GizmoChina neşiriniň habar bermegine görä, enjam dizaýny, şeýle hem gulaklyklary birikdirmek...

şu gün 07:32
408

ABŞ-da täjirçilik däl taslamalara gowşurylýan Independent Spirit Awards film baýragynyň ýeňijileri yglan edildi

Santa-Monika şäherinde (Kaliforniýa ştaty, ABŞ) garaşsyz kino pudagynda gazanylan üstünliklere hormaty dabaralandyrýan Independent Spirit Awards baýragynyň 39-njy gowşurylyş dabarasy geçirildi. Independent Spirit...

şu gün 07:30
1068

Standard iPhone 17-ler Pro modelleriniňki ýaly 120Hz ekrana eýe bolar

Apple iPhone 17-ni we iPhone 17 Plus-y 120Hz täzelenme tizlikli ProMotion displeýleri bilen enjamlaşdyryp biler. Bu barada The Elec-e salgylanýan  IXBT.com habar berdi. Häzirki wagtda ProMotion tehnologiýasy diňe...

şu gün 06:38
2596

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde “Talyp gözeli - 2024” bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde talyp gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi...