Messi we Di Mariýa 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda oýnamagy meýilleşdirýärler

  • 21.01.2024 11:31
  • 20415
Messi we Di Mariýa 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda oýnamagy meýilleşdirýärler

Argentinanyň milli ýygyndy toparynyň oýunçylary Lionel Messi we Anhel Di Mariýa 2024-nji ýylda Fransiýada geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda milli ýygyndylaryna kömek etmek isleýändiklerini mälim etdiler diýip, DSports-a salgylanýan Report ýazýar.

Eger Argentinanyň topary oýunlara saýlansa, dünýä çempionlary Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga taýyn. Ýaryşda topara milli ýygyndynyň ýene bir weterany, “Barselona”-nyň öňki futbolçysy Hawýer Maskerano ýolbaşçylyk eder.
Olimpiýa oýunlary iýul-awgust aýlarynda Parižde geçiriler.
Olimpiýa oýunlaryna diňe 23 ýaşdan kiçi oýunçylar gatnaşyp biler, ýöne her topara üç sany tejribeli, uly ýaşly futbolça girmäge rugsat berilýär.
Häzirki wagtda Lionel Messi täze MLS möwsümini fewral aýynda başlajak “Inter Maýami” amerikan klubunda oýnaýar. Anhel Di Mariýa bu möwsümde “Benfika”-nyň düzüminde oýnaýar.


şu gün 07:09
3021

Hytaýda daglaryň arasynda gerlen futbol meýdançasy döredildi

Çžeszýan welaýatynda Ýunkan şäherindäki daglaryň arasynda gerlen futbol meýdançasy döredildi. Bu ýer syýahatçylaryň arasynda hem, ýerli ýaşaýjylaryň arasynda hem uly meşhurlyga eýedir. Bu ekstremal attraksionyň...

27.02.2024 23:35
7417

Messi, Holand we Jokowiç sport “Oskaryna” dalaş edýär

Sport “Oskary” diýlip atlandyrylýan abraýly Laureus baýragyna dalaşgärler belli boldy. Sekiz nominasiýada dalaşgärleriň sanawy guramaçylyk komitetiniň saýtynda ýerleşdirildi diýip, RBK habar berýär. Baýragyň gowşurylyş...

27.02.2024 15:00
23170

“Men size bil baglaýaryn!” Arsen Wenger Türkmenistany futbol üstünliklerine ruhlandyrdy

Londonyň “Arsenalynyň” öňki halypasy Arsen Wenger Türkmenistandaky futbol janköýerlerine we söýüjilerine ýüzlendi. Meşhur fransiýaly hünärmen ýurduň beýik futbol ýurduna öwrülmegini arzuw etdi. “Türkmenistandan...

26.02.2024 14:13
10151

"Liwerpul" "Çelsini" ýeňip, onunjy gezek Liganyň Kubogyny eýeledi

Angliýanyň ligasynyň Kubogynyň finalynda «Liwerpul» Londonyň «Çelsi» toparyny ýeňdi. Duşuşyk Londondaky «Uembli» stadionynda geçirildi. Duşuşygyň esasy wagtynda ýeňijini kesgitlemek başartmady. «Liwerpul» goşmaça...