Disney Apple Vision Pro-nyň çykmagy mynasybetli 3D filmleri çykarar

  • 21.01.2024 20:22
  • 3654
Disney Apple Vision Pro-nyň çykmagy mynasybetli 3D filmleri çykarar

Disney kompaniýasy ýörite Apple Vision Pro AR äýneginiň çykmagyna bagyşlap, birnäçe 3D filmleri çykarar. Bu barada RBK habar berýär. Disney+ abunaçylaryna Dewid Kemeronyň “Awatar: Suw ýoly”, Deni Wilnýowyň “Dýuna” filmi, “Ýyldyz söweşijileri: Güýjüň oýanmagy”, “Ar alyjylar: Final” we “Doganlar Super Mario kinoda” elýeterli bolar. Bu kartinalary Apple TV goşundysynyň üsti bilen kärendesine almak bolar.

Garyşyk hakykat äýnekleriniň satuwy iki hepdeden başlar, deslapky sargytlar eýýäm 19-njy ýanwarda açyldy. Apple saýtynda Vision Pro äýneklerinde 3D formatda 150-den gowrak filmiň elýeterli boljakdygy barada maglumatlar peýda boldy.
Äýneklerde filmlere tomaşa etmek üçin ýörite dinamiki fonlary ulanmak bolar. Şeýle-de, ulanyjylar äýneklerde 4 ESPN, NBA, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok we MUBI serwisleriniň goşundylarynyň kömegi bilen, şeýle-de Safari we beýleki brauzerler arkaly telegepleşikleri, sport ýaryşlaryny we ş.m. ýükläp hem tomaşa edip bilerler.
Vision Pro 2023-nji ýylyň iýun aýynda Bütindünýä işläp düzüjileriň konferensiýasynda hödürlendi. Iýul aýynda Apple-iň meýilleşdirilenden iki esse az äýnek çykarjakdygy belli boldy. Ilkibaşda, kompaniýa satuwyň ilkinji 12 aýynda 1 mln garnitura çykarmakçydy, ýöne soň görkeziji 400 müň birlige çenli azaldy. Munuň sebäbi Vision Pro-nyň önümçilikde kynçylyk döredýän çylşyrymly dizaýny boldy.


şu gün 07:30
8

Standard iPhone 17-ler Pro modelleriniňki ýaly 120Hz ekrana eýe bolar

Apple iPhone 17-ni we iPhone 17 Plus-y 120Hz täzelenme tizlikli ProMotion displeýleri bilen enjamlaşdyryp biler. Bu barada The Elec-e salgylanýan  IXBT.com habar berdi. Häzirki wagtda ProMotion tehnologiýasy diňe...

24.02.2024 17:59
8906

Apple iPhone 15-iň batareýasynyň ömrüni uzaltdy

«Apple» kompaniýasy «iPhone 15» smartfonlaryna giňeldilen batareýa sazlamalaryny goşdy. Bu barada «MacRumors» neşiri habar berýär. «iOS 17.4-iň» beta wersiýasyna täze batareýa sazlamalary girizildi. Ulanyjylar...

23.02.2024 16:11
5488

Apple Ýewropada smartfon üpjünçiligi boýunça 21 aýdan soň Samsung-dan öňe geçdi

2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde Apple Ýewropada smartfon üpjünçiliginiň göwrümi boýunça soňky 21 aýda ilkinji gezek Samsung-dan öňe geçdi. Canalys analitik kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, Ýewropanyň umumy...

22.02.2024 18:25
15004

Apple: iPhone smartfonlaryny saç guradyjy we tüwi bilen guratmaň!

Apple öz saýtynda ulanyjylara iPhone-y suwa gaçan ýagdaýynda saç guradyjy ýa-da tüwi bilen guratmazlygy duýduryjy maglumaty ýerleşdirdi. Kompaniýa iPhone smartfonlaryny guratmak üçin daşarky ýylylyk çeşmelerini...