FIFA aýallar futbolynda iň gowy gol üçin Martanyň adyny göterýän baýrak döreder

  • 18.01.2024 18:00
  • 7510
FIFA aýallar futbolynda iň gowy gol üçin Martanyň adyny göterýän baýrak döreder

Halkara Futbol Federasiýasy (FIFA) resmi web sahypasynda zenanlaryň futbolynda iň gowy gol üçin Braziliýanyň öňki hüjümçisi Martanyň adyny göterjek baýragyň döredilendigini yglan etdi.

Duşenbe güni Londonda geçirilen «The Best FIFA Football Awards» dabarasynda öňki türgen karýerasyndaky görnükli üstünlikleri üçin FIFA-nyň ýörite baýragy bilen sylaglandy. Zenanlaryň futbolynda iň gowy gol üçin täze baýrak 2025-nji ýyldan gowşurylyp başlar.
Marta dünýä çempionatynda geçirilen pökgüleriň sany boýunça rekordyň eýesidir. Bu rekorda erkekleriň futbolynda hem ýetilmedi. Ol alty çempionatda 17 pökgi geçirdi. Häzirki futbolçylaryň hatarynda onuň yzynda argentinaly Lionel Messi (13 gol) we fransuz Kilian Mbappe (12) ýerleşýär.

«Elbetde, men bu rekordyň eýesi bolanyma örän şat. Ýöne bu Braziliýany Marta däl-de, millet hökmünde, biziň hemmämiz hökmünde görkezýär. Bu rekordy saklamak meniň üçin uly hormat» diýip, öňki futbolçy dabaranyň dowamynda belledi.

Marta 37 ýaşynda. 2007-nji ýyldaky dünýä çempionatynyň kümüş medalynyň eýesi. Hüjümçi iki gezek Olimpiýa oýunlarynda (2004, 2008) kümüş medal gazandy. Braziliýaly futbolçy alty gezek (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 we 2018) dünýäde ýylyň iň gowy zenan futbolçysy hökmünde saýlandy.


şu gün 10:11
5665

Belgiýa Slowakiýadan utuldy. Ýewro-2024-üň 4-nji oýun gününiň netijeleri

Germaniýada dowam edýän futbol boýunça Ýewropa çempionatynda Ukrainanyň milli ýygyndysy garaşylmadyk ýagdaýda Rumyniýadan 3:0 hasabynda utuldy. Geçen Ýewro-da çärýek final tapgyra barmagy başaran ukrainalylar ähli...

düýn 16:36
7029

Ýewro-2024-üň üçünji oýun gününiň netijeleri

Ýekşenbe güni, 16-njy iýunda Germaniýada dowam edýän Ýewropa çempionatynda C we D toparlaryň ilkinji duşuşyklary geçirildi. D toparyň duşuşygy Gamburgda geçdi. Niderlandlar 2:1 hasap bilen Polşadan üstün çykdylar...

düýn 11:14
6871

adidas Ýewro-2024 mynasybetli Jud Bellingem bilen reklama kampaniýasyny hödürledi

adidas kompaniýasy motiwasiýa we töwerekdäkileriň basyşyna garşy göreşmäge bagyşlanan mahabat kampaniýasyny çykardy. Ýewro-2024-e bagyşlanyp çykarylan ruhlandyrýan wideoroligiň baş gahrymany Angliýanyň milli ýygyndysynyň...

düýn 10:56
7817

Albaniýaly futbolçy 22-nji sekuntda Italiýa gol geçirip, rekord goýdy

Albaniýanyň milli ýygyndysynyň ýarymgoragçysy Nedim Baýrami Ýewropa çempionatlarynyň taryhynda iň çalt goly geçirdi. Ol Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň birinji oýnunda Italiýanyň milli ýygyndysynyň derwezesine...