“Emmi-2023” baýragynyň ýeňijileri yglan edildi

  • 17.01.2024 11:35
  • 7884
“Emmi-2023” baýragynyň ýeňijileri yglan edildi

“Mirasdüşerler” we “Aýy” seriallary “Emmi” baýragynyň 75-nji gowşurylyş dabarasynda alan baýraklarynyň sany boýunça öňdebaryjylar boldy. Bu baýrak telewizion sungatynda gazanylan üstünlikler üçin berilýär. Sanaw bäsleşigiň saýtynda ýerleşdirildi diýip, gazeta.ru habar berýär.

“Mirasdüşerler” serialy “Iň gowy drama serialy”, “Drama serialynda iň gowy aktýor” (Kiran Kalkin), “Drama serialynda iň gowy aktrisa” (Sara Snuk) we “Drama serialynda ikinji plandaky iň gowy aktýor” (Mettýu Makfedien) nominasiýalarynda tapawutlandy.
“Aýy” serialy “Iň gowy komediýa serialy”, “Komediýa serialynda iň gowy aktýor” (Jeremi Allen Uaýt), “Komediýa serialynda ikinji plandaky iň gowy aktýor” (Ebon Moss-Bakrak) we “Komediýa serialynda ikinji plandaky iň gowy aktrisa” (Aýo Edebiri) nominasiýalarynda baýraga eýe boldy.
Iň gowy mini-serial ýa-da antologiýa hökmünde ýeňiji “Garpyşyk” boldy, ol iň gowy aktýor (Stiwen Ýan) we aktrisa (Ali Wong) üçin hem heýkeljiklere mynasyp boldy. Şeýle-de, “Ak lotos”, “Ebbott” başlangyç mekdebi”, “Gara guş” we “Nägehan: Jeffri Dameriň wakasy” seriallary hem dürli nominasiýalarda bir baýraga eýe boldular.
“Emmi” baýragynyň gowşurylyş dabarasy 15-nji ýanwarda geçirildi.

şu gün 19:06
14

Täze Samsung Galaxy F15 arzan smartfonynyň aýratynlyklary aýan edildi. Ol ertir satuwa çykar

Internetde «Samsung» kompaniýasynyň resmi mahabat materiallary peýda bolup, onda kompaniýanyň nobatdaky arzan smartfony «Galaxy F15» barada anyk maglumatlar beýan edilýär. Bu barada gazeta.ru «Smartprix» neşirine...

şu gün 11:55
2354

Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlar doly gadagan edilýär

Beýik Britaniýanyň häkimiýetleri Angliýanyň mekdeplerinde ykjam telefonlaryň ulanylmagyna doly gadaganlyk girizýän görkezmäni neşir etdiler. Bu barada Birleşen Korollygyň Bilim ministrliginiň metbugat relizine...

şu gün 11:50
5856

iPhone 16 Pro-nyň kamerasy täze dizaýna eýe bolar

Apple dizaýnda we işleýşinde birnäçe üýtgeşiklik aljak iPhone 16 Pro smartfonlarynyň täze hataryny çykarmaga taýynlanýar. Wccftech portalynyň habaryna görä, iň görnükli täzelikleriň biri esasy kameranyň täze dizaýny...

şu gün 07:17
1866

Aşgabatda Türkmenistanyň we Italiýanyň tanymal pianinoçylarynyň bilelikdäki konserti guralar

Şu ýyl Italiýanyň Aşgabatdaky diplomatik edarasynyň açylanyna 10 ýyl bolýar. Bu şanly sene mynasybetli birnäçe syýasy, medeni, işewür we bilim çäreleri geçiriler. Bu barada Italiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Luiji...