Nadal Saud Arabystanynyň Tennis federasiýasynyň ilçisi boldy

  • 16.01.2024 14:57
  • 6625
Nadal Saud Arabystanynyň Tennis federasiýasynyň ilçisi boldy

Dünýäniň öňki birinji raketkasy ispaniýaly Rafael Nadal Saud Arabystanynyň Tennis federasiýasynyň ilçisi boldy. Bu barada guramanyň saýtyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär. Türgen ýurtda tennisi ösdürmäge kömek eder. Şeýle-de, Saud Arabystanynda Nadalyň akademiýasyny döretmek meýilleşdirilýär.

“Siz Saud Arabystanynda haýsy tarapa seretseňiz hem, ösüş we öňegidişlik görersiňiz we men bu prosese gatnaşýandygym üçin şat. Men tennis oýnamagy dowam etdirýärin, sebäbi bu oýny halaýaryn. Ýöne oýundan ýaşary, men bütin dünýäde sportuň bu görnüşine ösmäge kömek etmek isleýärin, Saud Arabystanynda bolsa hakyky potensial bar. Şu gün şu ýere jemlenen çagalar geljege seredip, sportuň ähli görnüşlerine hakyky hyjuw bilen garaýarlar. Eger men olara ellerine raketka almaga ýa-da özlerini forma getirip, sagdyn durmuş ýörelgesinden lezzet almaga kömek edip bilsem, men ýagdaýy üýtgedip bilendigime begenerin” – diýip, Nadal aýtdy.

Ispaniýaly 37 ýaşynda, ol Uly tuwulga ýaryşlarynyň 22 gezek ýeňijisidir, rekord 14 gezek “Rolan Garrosda” ýeňiji boldy.


12.02.2024 10:42
7974

Saud arabystanly maýadarlar 1,2 mlrd ýewro “Romany” satyn almak we täze stadion gurmak isleýärler

Saud Arabystanyndan maýadarlar Italiýanyň “Roma” futbol klubuny satyn almak isleýärler. Bu barada “La Repubblica” neşirine salgylanyp, championat.com habar berýär. Çeşmäniň maglumatlaryna görä, taraplaryň arasyndaky...

06.02.2024 14:52
1934

Jokowiç soňky bäş ýylda ilkinji gezek Indian-Uellsdäki ýaryşa gatnaşar

Dünýäniň birinji raketkasy serbiýaly Nowak Jokowiç Indian-Uellsde (ABŞ) geçiriljek “Masters” ýaryşyna gatnaşar. Bu barada ýaryşyň X sosial ulgamyndaky akkauntyna salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär. Ýaryş 2024...

02.02.2024 12:08
20303

"Al-Nasr" ýoldaşlyk oýnunda "Inter Maýamini" 6:0 hasabynda derbi-dagyn etdi

Er-Riýadyň (Saud Arabystany) "Kingdom Arena" stadionynda geçirilen ýoldaşlyk oýnunda "Al-Nasr" "Inter Maýamini" 6:0 hasabynda utdy. Futbol janköýerleri Ronaldu bilen Messiniň arasyndaky köpden bäri garaşylýan gapma...

31.01.2024 15:26
4176

Rakitiç «Al-Şababa» geçmezden ozal lukmançylyk barlagyndan geçdi

Ispaniýanyň «Sewilýa» klubunyň horwat futbolçysy Iwan Rakitiç Saud Arabystanynyň «Al-Şabab» toparyna geçmezden ozal lukmançylyk barlagyndan geçdi diýip, RIA Nowosti habar berýär. Bellenilmegine görä, 35 ýaşly ýarymgoragçy...