Bitkoiniň bahasy 2022-nji ýylyň martyndan bäri ilkinji gezek 47 müň dollardan geçdi

  • 10.01.2024 17:36
  • 4181
Bitkoiniň bahasy 2022-nji ýylyň martyndan bäri ilkinji gezek 47 müň dollardan geçdi

Söwda sessiýasynyň dowamynda bitkoiniň bahasy 2022-nji ýylyň 30-njy martyndan bäri ilkinji gezek 47 müň dollar belliginden geçdi. Bu barada Coindesk platformasynyň maglumatlaryna salgylanyp, TASS habar berýär.

Aşgabat wagty bilen sagat 00:59-daky maglumatlara görä, bitkoiniň bahasy 6,33% ýokarlanyp, 47 054 dollara ýetdi, şondan soň ösüşini haýallatdy.
Öň, söwda sessiýasynyň dowamynda kriptowalýutanyň bahasy 2022-nji ýylyň 4-nji aprelinden bäri ilkinji gezek 46 müň dollardan geçipdi. Aşgabat wagty bilen 23:48-däki maglumatlara görä, bitkoiniň bahasy 6,23% ýokarlanyp, $46,887 derejesinde boldy.


26.12.2023 09:20
8180

Argentinada töleg hökmünde kriptowalýuta, et we süýt bilen şertnama baglaşmaga rugsat berildi

Argentinanyň hökümeti ýurduň ýaşaýjylaryna we kompaniýalara töleg hökmünde kriptowalýuta bilen şertnama baglaşmaga rugsat berdi. Bu barada Respublikanyň daşary işler ministri Diana Mondino «X» sosial ulgamyndaky...

21.10.2023 17:50
6516

Bitkoin soňky hepdede 10% ösüş görkezdi

Bitkoiniň bahasy 29 000 dollardan geçdi we şu habar neşir edilende 29 200 dollar töweregi diýip söwdalaşylýardy. Beýleki kriptopullar hem gymmatlaýar. Seljerijiler muňa ABŞ-da ilkinji ETF-bitkoinleriň ýakyn wagtda...

21.09.2023 15:16
4536

Gonkong kriptowalýutalary ornaşdyrmak üçin iň taýyn ýer boldy

Kriptowalýutalary ornaşdyrmak üçin iň taýyn ýurtlaryň we sebitleriň sanawynda Gonkong birinji ýeri eýeledi. Salgydyň bolmazlygy, kriptowalýuta awtomatlarynyň we kriptokompaniýalaryň köp sanly bolmagy ýurda öňe...

18.07.2023 19:36
14350

Bitkoiniň bahasy barha aşak düşýär

17-nji iýulda bitkoiniň bahasy soňky aýda ilkinji gezek 29 600 dollara çenli aşak düşdi. Şol bir wagtda ol 30 000 dollar görkezijä kynlyk bilen ýetipdi, emma bu uzaga çekmedi. Şu gün irden bitkoiniň kursy çene...