2024-nji ýylda 71 çaga Gulbaba adyndaky Çagalar baýragyna mynasyp boldy

  • 08.01.2024 11:39
  • 6443
2024-nji ýylda 71 çaga Gulbaba adyndaky Çagalar baýragyna mynasyp boldy

6-njy ýanwarda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Gulbaba adyndaky Çagalar baýragyny gowşurmak dabarasy geçirildi.

Her ýyl geçirilýän bäsleşik, zehinli çagalary ýüze çykarmak maksady bilen Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi we Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan guraldy.
Okuw, döredijilik, sport we beýleki ugurlarda tapawutlanan oglanlaryň we gyzlaryň gatnaşan döwlet bäsleşiginiň netijelerine esaslanyp, intellektual we döredijilik ýaryşlarynda, döwlet we halkara olimpiadalarynda we sport ýaryşlarynda üstünlik gazanan 71 çaga sylaglandy.
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde sylaglananlara degişli diplomlar we gymmatly sowgatlar gowşuryldy.
Bäsleşige ýurduň ähli sebitlerinden 18 ýaşa çenli oglanlar we gyzlar gatnaşýar. Saýlama tapgyrlary ilki etrap we welaýat derejesinde geçirilýär we ýeňijileri döwlet bäsleşigine gatnaşýarlar.
Gulbaba adyndaky baýragynyň eýeleri baýrak alanlaryň hormatyna guralan baýramçylyk konsertinde çykyş etdiler.


şu gün 06:38
2596

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde “Talyp gözeli - 2024” bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde talyp gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi...

27.02.2024 23:50
8901

1 – 3-nji martda “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde görkeziljek filmler we multfilmler

Paýtagtymyzyň “Türkmenistan” kinokonsert merkezi öňümizdäki anna güni we dynç günleri görkeziljek kinoseanslar üçin petekleri satyp başlady. 1-nji mart:   19:00 – “Erbetlik içinde ýaşaýar” («Заклятие: Зло внутри»...

27.02.2024 19:18
7529

Magtymgulynyň golýazmalary hakynda dokumental filme Britan kitaphanasynyň wekilleri gatnaşar

Magtymguly Pyragynyň golýazmalary bilen içgin tanyşmak maksady bilen, Türkmenistanyň wekilleriniň Beýik Britaniya saparyny gurnamak meýilleşdirilýär. Bu barada ýakynda Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk...

24.02.2024 18:23
26790

Magtymguly adyndaky TDU-da «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

20-nji fewralda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi. Oňa fakultet tapgyrlarynda ýeňiji bolan gyzlar gatnaşdylar. TDU...