Land Cruiser 300 dünýäde ýene-de iñ meşhur uly wnedoroźnik boldy

  • 31.08.2023 11:49
  • 24751
Land Cruiser 300  dünýäde ýene-de iñ meşhur uly wnedoroźnik boldy

Soňky bir ýylda dünýäde 79 200 sany Toyota Land Cruiser 300 wnedorožnigi  satyldy. Ýapon modeli Li One hytaý krossowerinden E segmentindäki wnedorožnikleriň arasynda iň köp satylan ulag adyna eýe boldy. Şeýle maglumatlar Car Industry Analysis tarapyndan berilýär.

Ýokardaky san maglumatlaryna laýyklykda, Land Cruiser 300 -e global isleg 14% ýokarlandy. Li One -yň satuwy bolsa şonda mukdar kemeldi, onuň 79 000 birligi satyn alyndy. Acura MDX-iň 50 700 birligi satylyp, söwdasy 23 göterim peselmek bilen esli yza galyp, üçünji ýeri eýeledi.
Elektrikli Tesla Model X  37 600 birlik netije bilen bäşinji ýerde durýar. Sanawy  düzüjiler satuwlaryň 951% (10,5 esse) ýokarlandygyny öňe sürýärler. Bu 2021-nji ýylda 4000-den az awtoulag satylan bolmaly diýmekdir, ýöne başga çeşmeler muny tassyklamaýar.
Hytaý modelleriniň iň gowy 14-ligine, Li One-dan hem başga, Li L8, NIO ES8, Hongqi HS7 we HiPhi X girýär. Audi Q6 -ny hem şertli hytaýyňky hasaplap bolar, sebäbi bu model Hytaý bazary üçin ýörite işlenip düzüldi.


düýn 08:48
7712

Toyota täzelenen RAV4 krossowerini tanyşdyrdy

«Toyota» ABŞ-da täzelenen RAV4 krossoweriniň 2024-nji ýyl üçin niýetlenen nusgasyny tanyşdyrdy. Awtoulag täze reňkler we enjamlar bilen üpjün edildi. Ähli tekerleriniň hereketli ulgamynda awtoulagda asfaltly ýollardan...

25.09.2023 13:49
22673

Hytaýda iň täze Land Cruiser Prado 250 bilen tanyşdyryldy

ABŞ-dan we Ýewropadan soň, iň täze Land Cruiser Prado 250-niň (ýagny Land Cruiser Prado 2024) ilkinji görkezilişi Hytaýda boldy. Onuň önümçiliginiň 2024-nji ýylda Çendu şäherindäki FAW-Toyota bilelikdäki kärhanasynda ýola...

23.09.2023 17:41
16645

Toyota-nyň ilkinji konweýersiz zawodynda täze robotlar peýda boldy

Toyota Motor kompaniýasy ýygnalan ýeňil awtomobilleri daşamak üçin ýük robotlaryny işe girizip başlady. Ilkinji robot sentýabr aýynda Motomati flagman zawodynda işläp başlady. 2024-nji ýylyň ahyryna çenli Motomati...

21.09.2023 15:30
9847

Toyota gurnama çykdajylaryny ep-esli azaldýan konweýersiz zawody görkezdi

Awtoulag öndürýän Toyota Motor korporasiýasynyň wekilleri žurnalistlere awtoulag öndürmek üçin adaty konweýer bolmadyk Motomati (Aýti prefekturasy) zawodynda tejribe sehini görkezdiler. Bu barada Ýaponiýanyň milli...