Holand PFA tarapyndan ýylyň oýunçysy saýlandy

  • 31.08.2023 11:44
  • 10754
Holand PFA tarapyndan ýylyň oýunçysy saýlandy

“Mançester Sitiniň” hüjümçisi Erling Holand Professional futbolçylaryň assosiasiýasy (PFA) tarapyndan ýylyň oýunçysy diýlip saýlandy, ýylyň ýaş oýunçysy üçin baýragy bolsa “Arsenalyň” hüjümçisi Bukaýo Saka aldy.

Report agentliginiň habar berşi ýaly, degişli habar PFA-nyň X sosial ulgamyndaky sahypasynda ýerleşdirildi. Holand Dortmundyň “Borussiýasyndan” “Mançester Sitä” geçen tomus goşuldy we ilkinji möwsümini üstünlikli oýnady.
Holand ähli ýaryşlarda “Siti” üçin 52 gol geçirdi, şol sanda Premýer-liganyň möwsüminde rekord 36 gol. Erling topar bilen diňe bir içerki çempionatyň titulyny däl, eýsem Angliýanyň kubogyny we Çempionlar ligasyny utdy.
PFA-nyň wersiýasy boýunça, ýylyň oýunçysy ady ugrundaky göreşde 23 ýaşly norwegiýaly oýunçy Kewin de Brýoýneden we Jon Stounsdan, şeýle-de “Arsenaldan” Bukaýo Saka bilen Martin Edegordan hem-de öň “Tottenhemde” çykyş eden Harri Keýnden öňe geçdi.
Ýylyň ýaş oýunçysy bolsa, belleýşimiz ýaly, öň bu baýraga üç gezek dalaş eden Saka boldy. 15 gol we 11 netijeli geçirim 21 ýaşly angliýaly oýunça klubdaşy Gabriel Martinelliden, Holanddan, “Aston Willada” oýnaýan Jeýkob Remsiden, “Braýtondan” Ewan Fergýusondan we “Çelsiden” Moýses Kaýsedodan öňe geçip, ses berişliginiň ýeňijisi bolmaga kömek etdi.
Şeýle-de, PFA Premýer-liganyň simwoliki ýygyndysyny atlandyrdy, oňa “Arsenalyň” we “Sitiniň” oýunçylaryndan başga-da, “Nýukaslyň” goragçysy Kiran Trippýer we “Tottenhemiň” öňki hüjümçisi Harri Keýn goşuldy.
Belläp geçsek, bu PFA-nyň ýubileý bolan 50-nji baýrak gowşurylyş dabarasy boldy.


şu gün 00:13
1973

Futbol boýunça Afrika milletleriniň kubogy yza süýşürildi

Afrika milletleriniň kubogy – 2025-iň soňky tapgyry 2025-nji ýylyň 21-nji dekabryndan 2026-njy ýylyň 18-nji ýanwary aralygynda Marokkoda geçiriler. Bu barada Afrikanyň Futbol Konfederasiýasynyň (CAF) resmi saýtyna...

düýn 17:48
6461

“Ýewroda” 16 ýaşly Ýamal 23:00-dan giç oýnasa, Ispaniýa jerime salnyp bilner

Ýewro-2024-de çykyş edýän Ispaniýanyň milli ýygyndysyna kämillik ýaşyna ýetmedikleriň zähmeti baradaky Germaniýanyň kanunlarynyň bozulandygy üçin jerime salnyp bilner. Munuň sebäbi ýaryşyň taryhynda iň ýaş oýunçy...

düýn 08:58
10616

Ýewro-2024: Ukraina ýeňdi, Polşa gaýtdy, Fransiýa – Niderlandlar gol geçirmedi

21-nji iýunda futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň ikinji duşuşyklary geçirildi: Ukraina Slowakiýa bilen, Polşa Awstriýa bilen, Fransiýa bolsa Niderlandlar bilen oýnady. E toparda Ukraina...

21.06.2024 13:55
11403

Amerikanyň Kubogy – 2024: Argentina - ýeňiş, Messi - rekord bilen başlady

Amerikanyň Kubogy - 2024-üň açylyş oýnunda ýaryşyň häzirki çempiony bolan Argentinanyň ýygyndysy 2:0 hasap bilen Kanadadan üstün çykdylar. Duşuşyk anna güni irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) ABŞ-da Atlantada...