Gyrgyzystanda «Barselonanyň» Merkezi Aziýadaky ilkinji futbol akademiýasy açyldy

  • 31.08.2023 00:11
  • 10622
Gyrgyzystanda «Barselonanyň» Merkezi Aziýadaky ilkinji futbol akademiýasy açyldy

Jalal-Abadda ýurtdaky iň iri futbol infrastrukturasynyň – «Barselona» futbol klubynyň Merkezi Aziýadaky ilkinji futbol akademiýasynyň açylyş dabarasy boldy. Dabara Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow, «Barselona» FK-nyň prezidenti Žoan Laporta, şeýle hem Ronaldinýo, Karles Puýol we Erik Abidal ýaly ispan klubynyň birnäçe meşhur öňki oýunçylary gatnaşdylar.

«Barselona» FK-nyň akademiýasy – Gyrgyz futbol bileleşigi bilen ispan klubynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çäginde durmuşa geçirilýän taslamadyr. Taslamanyň maksady – Gyrgyzystanyň futbol mümkinçiligini ösdürmek, ýaş zehinleri «Barselona» FK-nyň usullary boýunça taýýarlamak we sebitde futbol medeniýetiniň ýaýramagyna itergi bermek.
Akademiýa 5,2 gektar meýdany eýeleýär, bu ýerde tebigy ot örtügi bolan iki sany doly göwrümli futbol meýdançasy, howany goldaýan gümmeziň aşagyndaky doly göwrümli emeli örtügi bolan meýdança we iki kiçi meýdança ýerleşýär.
Mundan başga-da, akademiýanyň çäginde mekdep binasy, sport zaly we dört gatly dolandyryş binasy bar. Akademiýada seçip alyş synaglarynyň netijelerine görä saýlanjak 6 – 18 ýaş aralygyndaky çagalar tälim alarlar.
Açylyş dabarasyndan soň, «Barselona» FK-nyň meşhur öňki oýunçylary bilen Gyrgyzystanyň günorta sebitlerinden dürli futbol toparlarynyň çagalarynyň arasynda dostlukly oýun geçirildi.


düýn 12:21
6682

Keýn «Bawariýada» geçiren gollary boýunça Gerd Mýulleriň rekordyny täzeledi

Angliýanyň milli ýygyndysynyň kapitany Gari Keýn Germaniýanyň çempionatynyň bäşinji tapgyrynda «Bohuma» garşy geçirilen duşuşykda het-trik etdi. «Bawariýanyň» hüjümçisi Mýunheniň klubuna geçeli bäri Bundesliganyň...

düýn 12:03
4118

2024-nji ýylda UEFA-nyň Superkubogy ugrundaky duşuşyk Warşawada geçiriler

2024-nji ýylda UEFA-nyň Superkubogy ugrundaky oýun Warşawada Milli stadionda geçiriler. Bu barada Ýewropa Futbol Assosiasiýalarynyň Bileleşiginiň (UEFA) metbugat gullugy habar berdi. Duşuşyk 14-nji awgustda bolar...

27.09.2023 08:40
9921

«Zrinski» Konferensiýalar ligasynyň rekordyny goýdy

Konferensiýalar ligasynyň birinji tapgyryndaky oýunda Bosniýanyň «Zrinski» topary Niderlandlaryň «AZ» toparyny 4:3 hasabynda ýeňdi. Arakesmeden öň niderlandlylar 3:0 hasabynda üstün gelýärdiler. Ikinji ýarymda...

26.09.2023 22:20
13948

Robert Lewandowski «Barselonanyň» XXI asyrda rekordyny goýdy

«Barselonanyň» hüjümçisi Robert Lewandowski klub üçin oýnalan ilkinji 50 oýnunda 35 gol geçirdi. Bu şu asyrda kataloniýaly oýunçylaryň arasynda gazanylan rekord netije. Ikinji orunda 50 oýunda 33 gol geçiren kamerunly...