Gyrgyzystanda «Barselonanyň» Merkezi Aziýadaky ilkinji futbol akademiýasy açyldy

  • 31.08.2023 00:11
  • 10874
Gyrgyzystanda «Barselonanyň» Merkezi Aziýadaky ilkinji futbol akademiýasy açyldy

Jalal-Abadda ýurtdaky iň iri futbol infrastrukturasynyň – «Barselona» futbol klubynyň Merkezi Aziýadaky ilkinji futbol akademiýasynyň açylyş dabarasy boldy. Dabara Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow, «Barselona» FK-nyň prezidenti Žoan Laporta, şeýle hem Ronaldinýo, Karles Puýol we Erik Abidal ýaly ispan klubynyň birnäçe meşhur öňki oýunçylary gatnaşdylar.

«Barselona» FK-nyň akademiýasy – Gyrgyz futbol bileleşigi bilen ispan klubynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çäginde durmuşa geçirilýän taslamadyr. Taslamanyň maksady – Gyrgyzystanyň futbol mümkinçiligini ösdürmek, ýaş zehinleri «Barselona» FK-nyň usullary boýunça taýýarlamak we sebitde futbol medeniýetiniň ýaýramagyna itergi bermek.
Akademiýa 5,2 gektar meýdany eýeleýär, bu ýerde tebigy ot örtügi bolan iki sany doly göwrümli futbol meýdançasy, howany goldaýan gümmeziň aşagyndaky doly göwrümli emeli örtügi bolan meýdança we iki kiçi meýdança ýerleşýär.
Mundan başga-da, akademiýanyň çäginde mekdep binasy, sport zaly we dört gatly dolandyryş binasy bar. Akademiýada seçip alyş synaglarynyň netijelerine görä saýlanjak 6 – 18 ýaş aralygyndaky çagalar tälim alarlar.
Açylyş dabarasyndan soň, «Barselona» FK-nyň meşhur öňki oýunçylary bilen Gyrgyzystanyň günorta sebitlerinden dürli futbol toparlarynyň çagalarynyň arasynda dostlukly oýun geçirildi.


şu gün 06:54
43

Gazagystanda Madridiň “Atletikosynyň” futbol akademiýasy peýda bolar

Gazagystanyň Baştutany Kasym-Žomart Tokaýew Madridiň “Atletiko” futbol klubunyň prezidenti Enrike Sereso Torres bilen duşuşdy. Olar ýurtda ispan klubunyň futbol akademiýasyny açmak meselesini maslahatlaşdylar diýip...

şu gün 06:48
122

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...

düýn 13:35
8730

Ançelottiniň sözleri “nädogry kabul edildi”: “Real” Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşar

Madridiň “Realy” öz saýtynda 2025-nji ýylda ABŞ-da 32 toparyň gatnaşmagynda geçiriljek Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşýandygyny resmi taýdan tassyklady. Öň, “Il Giornale” neşiri toparyň baş tälimçisi Karlo...

11.06.2024 15:16
12549

Ýewro-2024 taryhda tehnologiýa taýdan iň ösen çempionat bolar: çipli top, emeli aň we akylly bilezik

14-nji iýunda, anna güni 2024-nji ýylyň futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlar. Bu ýyl Germaniýanyň 10 şäherinde geçiriljek bu ýaryş taryhda tehnologiýa taýdan iň ösen ýaryş bolup biler. UEFA oýny çaltlaşdyrmak...