Türkmen türgenleri Astanada taekwando ITF boýunça dünýä çempionatynda iki medal gazandylar

  • 30.08.2023 16:38
  • 13867
Türkmen türgenleri Astanada taekwando ITF boýunça dünýä çempionatynda iki medal gazandylar

Astanada geçen taekwondo boýunça ITF  dünýä çempionatynda türkmen türgenleri iki sany - bir altyn we bir bürünç medal gazandylar.

Altyn medala Mary welaýatyndan üçünji danyň gara guşagynyň eýesi (taekwondodaky birinji, ikinji we üçünji danlar ussatlygyň başlangyç derejesi hasaplanýar) Orazmyrat Çaryýew mynasyp boldy.
Mary welaýatyndan başga bir türgen, dördünji danyň gara guşagynyň eýesi Annamyrat Goşanyýazow bürünç medal aldy. Dördünji dany almak üçin türkmen türgeni ýazmaça görnüşinde hökmany teoretiki synagdan geçdi.
Dünýä çempionatynda türkmen wekiliýetine 13 adamyň, şol sanda 10 türgeniň wekilçilik edendigini bellemelidiris.
Toparlaryň umumy medal sanaşygynda bu sporty esaslandyryjy - Demirgazyk Koreýa öňdeligi eýeledi. Ikinji orny rus topary eýeledi. Gresiýanyň topary ilkinji üçlügi jemledi.
Astanada geçen ITF dünýä taekwondo çempionaty 82 ýurtdan müňe golaý türgeni ýygnady. Dünýä çempionaty bilen bir wagtda ITF Halkara federasiýanyň kongresi hem geçirildi.


düýn 19:08
10601

Ýagşymyradowyň PFL-de indiki garşydaşy belli boldy. Söweş 16-njy awgustda bolar

Türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy awstraliýaly Rob Wilkinson bolar. Agyr agramda PFL-iň Gran-prisiniň ýarym finalynyň çäklerinde geçiriljek söweş 16-njy awgustda bolar. Şenbe güni Solt...

düýn 18:09
6831

Suwhan Öwezgeldiýew söweş sambosy boýunça Ulan-Udede geçirilen Gran-pri ýaryşynda çempion boldy

Aşgabat şäher prokuraturasynyň işgäri Suwhan Öwezgeldiýew Russiýa Federasiýasynyň Burýatiýa Respublikasynyň Ulan-Ude şäherinde geçirilen söweş sambosy boýunça halkara Gran-pri ýaryşynda çempionlyk guşagyna eýe...

düýn 09:28
25532

Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýongy ýeňip, PFL-iň pleý-off tapgyryna çykdy

Şu gün ir säher bilen Solt-Leýk-Sitide (ABŞ) geçen MMA söweş sungatlarynyň garyşyk görnüşi boýunça «PFL 5» ýaryşynyň çäginde türkmenistanly söweşiji Döwletjan Ýagşymyradow kamerunly Simon Biýongdan üstün çykdy...

21.06.2024 15:53
29283

Ertir Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýong bilen duşuşar

Solt-Leýk-Sitide (Ýuta ştaty, ABŞ) geçiriljek PFL ýaryşynyň esasy söweşleri 22-nji iýunda irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) başlar. Bu ýaryşyň çäklerinde Türkmenistanda garyşyk başa-baş söweş sungatynyň muşdaklary...