Türkmen türgenleri Astanada taekwando ITF boýunça dünýä çempionatynda iki medal gazandylar

  • 30.08.2023 16:38
  • 13555
Türkmen türgenleri Astanada taekwando ITF boýunça dünýä çempionatynda iki medal gazandylar

Astanada geçen taekwondo boýunça ITF  dünýä çempionatynda türkmen türgenleri iki sany - bir altyn we bir bürünç medal gazandylar.

Altyn medala Mary welaýatyndan üçünji danyň gara guşagynyň eýesi (taekwondodaky birinji, ikinji we üçünji danlar ussatlygyň başlangyç derejesi hasaplanýar) Orazmyrat Çaryýew mynasyp boldy.
Mary welaýatyndan başga bir türgen, dördünji danyň gara guşagynyň eýesi Annamyrat Goşanyýazow bürünç medal aldy. Dördünji dany almak üçin türkmen türgeni ýazmaça görnüşinde hökmany teoretiki synagdan geçdi.
Dünýä çempionatynda türkmen wekiliýetine 13 adamyň, şol sanda 10 türgeniň wekilçilik edendigini bellemelidiris.
Toparlaryň umumy medal sanaşygynda bu sporty esaslandyryjy - Demirgazyk Koreýa öňdeligi eýeledi. Ikinji orny rus topary eýeledi. Gresiýanyň topary ilkinji üçlügi jemledi.
Astanada geçen ITF dünýä taekwondo çempionaty 82 ýurtdan müňe golaý türgeni ýygnady. Dünýä çempionaty bilen bir wagtda ITF Halkara federasiýanyň kongresi hem geçirildi.


düýn 16:22
13877

Türkmenistanly boksçy Hançžoudaky Aziýa oýunlarynda ikinji raunda çykdy

Hytaýyň Hançžou şäherinde geçirilýän XIX tomusky Aziýa oýunlarynda türkmen boksçysy Baýramdurdy Nurmuhammedow öz topary üçin ilkinji ýeňşi gazandy. Bu barada Orient ýurduň sportuň bu görnüşiniň Federasiýasyna salgylanyp...

26.09.2023 06:21
15602

Dzýudoçy Maýsa Pardaýewa Aziýa oýunlarynda Türkmenistana ilkinji medaly getirdi

Hytaý Halk Respublikasynyň Hançjou şäherinde geçirilýän Aziýa oýunlarynda sportuň dzýudo görnüşi boýunça 57 kilogram agram derejede Türkmenistana wekilçilik eden Maýsa Pardaýewa Türkmenistana ilkinji medaly getirdi...

24.09.2023 15:16
12323

Türkmen türgenleri XIX Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdylar

23-njin sentýabrda Hytaý Halk Respublikasynyň Hançžou şäherinde 19-njy Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin yklymyň iň iri ýaryşyny açyk diýip yglan etdi. Açylyş...

24.09.2023 08:43
12593

Hançžou şäherinde Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň baýdagy göterildi

ХIХ tomusky Aziýa oýunlarynyň paýtagtynda Türkmenistanyň sport wekiliýetini garşylamak we Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny galdyrmak dabarasy boldy. Dabara «Aziýada obasynyň» halkara zolagynda ýerleşýän «Flag Plaza»...