Serdar Azmun resmi taýdan «Romanyň» oýunçysy boldy

  • 27.08.2023 12:43
  • 17712
Serdar Azmun resmi taýdan «Romanyň» oýunçysy boldy

Italiýanyň «Roma» futbol kluby türkmen gelip çykyşly eýranly futbolçy Serdar Azmunyň topara geçendigini resmi taýdan yglan etdi.

Täze toparda Azmun 17-nji belgide çykyş eder.
Öň, habar berşimiz ýaly, Azmun «Roma» Lewerkuzeniň «Baýerinden» kärendesine geçdi. Şonuň üçin hem rim kluby Azmuny düzüminde hemişelik saklap galmak islese, indiki ýyl 12 million ýewro tölemeli bolar.
28 ýaşly hüjümçi karýerasynda Eýranyň «Sepahan», Russiýanyň «Rubin», «Rostow» we «Zenit» klublarynda, şeýle hem Germaniýanyň «Baýer» klublarynda çykyş etdi.


düýn 08:40
8172

«Zrinski» Konferensiýalar ligasynyň rekordyny goýdy

Konferensiýalar ligasynyň birinji tapgyryndaky oýunda Bosniýanyň «Zrinski» topary Niderlandlaryň «AZ» toparyny 4:3 hasabynda ýeňdi. Arakesmeden öň niderlandlylar 3:0 hasabynda üstün gelýärdiler. Ikinji ýarymda...

26.09.2023 22:20
12628

Robert Lewandowski «Barselonanyň» XXI asyrda rekordyny goýdy

«Barselonanyň» hüjümçisi Robert Lewandowski klub üçin oýnalan ilkinji 50 oýnunda 35 gol geçirdi. Bu şu asyrda kataloniýaly oýunçylaryň arasynda gazanylan rekord netije. Ikinji orunda 50 oýunda 33 gol geçiren kamerunly...

26.09.2023 10:43
7666

«Real» — sosial ulgamlarda 500 million abunaçy toplan ilkinji sport kluby

Madridiň «Realy» sosial torlardaky özüniň akkauntlarynyň hemmesinde abunaçylarynyň sany 500 million-a ýetdi. Blinkfire salgylanýan «Realyň» metbugat gullugynyň habar bermegine görä, ol dünýäniň sosial ulgamlarynda...

26.09.2023 10:40
7651

«Real» tiz tagam restoranlarynyň torunyň açylandygyny habar berdi

Madridiň «Realynyň» ýolbaşçylary futbol klubunyň adyndan restoran toruny açmak kararyna geldiler. Klubuň metbugat gullugynyň habaryna görä, klub tiz tagam restoranlarynyň torunyň açylandygyny habar berdi. Restoranlaryň...