Türkmen türgenleri Kuraş boýunça dünýä çempionatyna Arkadag şäherinde taýýarlanarlar

  • 27.08.2023 00:13
  • 17546
Türkmen türgenleri Kuraş boýunça dünýä çempionatyna Arkadag şäherinde taýýarlanarlar

Şu ýylyň noýabr aýynda Aşgabat şäherinde geçiriljek Kuraş boýunça dünýä çempionatyna gatnaşjak türkmen türgenleri türgenleşiklerini Arkadag şäherinde geçirerler. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri  Arkadag şäherine saparynyň barşynda belledi.

Gurbanguly Berdimuhamedow türgenleşikler üçin ýokary derejeli mümkinçilikleriň üpjün edilmelidigini belläp, bu işlere örän jogapkärçilikli çemeleşmegi tabşyrdy.
Kuraş boýunça dünýä çempionatyny 2023-nji ýylyň 23-28-nji noýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherjiginiň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda geçiriler.


düýn 16:22
14621

Türkmenistanly boksçy Hançžoudaky Aziýa oýunlarynda ikinji raunda çykdy

Hytaýyň Hançžou şäherinde geçirilýän XIX tomusky Aziýa oýunlarynda türkmen boksçysy Baýramdurdy Nurmuhammedow öz topary üçin ilkinji ýeňşi gazandy. Bu barada Orient ýurduň sportuň bu görnüşiniň Federasiýasyna salgylanyp...

26.09.2023 06:21
15637

Dzýudoçy Maýsa Pardaýewa Aziýa oýunlarynda Türkmenistana ilkinji medaly getirdi

Hytaý Halk Respublikasynyň Hançjou şäherinde geçirilýän Aziýa oýunlarynda sportuň dzýudo görnüşi boýunça 57 kilogram agram derejede Türkmenistana wekilçilik eden Maýsa Pardaýewa Türkmenistana ilkinji medaly getirdi...

24.09.2023 15:16
12323

Türkmen türgenleri XIX Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşdylar

23-njin sentýabrda Hytaý Halk Respublikasynyň Hançžou şäherinde 19-njy Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi. Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin yklymyň iň iri ýaryşyny açyk diýip yglan etdi. Açylyş...

24.09.2023 08:43
12593

Hançžou şäherinde Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň baýdagy göterildi

ХIХ tomusky Aziýa oýunlarynyň paýtagtynda Türkmenistanyň sport wekiliýetini garşylamak we Türkmenistanyň Döwlet baýdagyny galdyrmak dabarasy boldy. Dabara «Aziýada obasynyň» halkara zolagynda ýerleşýän «Flag Plaza»...