Geljek hepde Aşgabatda howanyň ortaça temperaturasy +30 gradusdan aşak düşer

  • 25.08.2023 16:24
  • 20423
Geljek hepde Aşgabatda howanyň ortaça temperaturasy +30 gradusdan aşak düşer

Geljek hepdede Aşgabatda howanyň ortaça günlük temperaturasy +30 gradusdan aşak düşer, şenbe güni paýtagtymyzda ýagşyň ýagmagyna garaşylýar diýip, Gismeteo habar berýär.

Awgustyň soňky günlerinde Aşgabatda maýyl howa höküm sürer: ýekşenbe güni termometriň görkezijileri irden +23, gündiz +29 we agşam +27 gradus bolar. Duşenbe güni açyk howa bolup, eýýäm sişenbe gününden başlap, penşenbe gününe çenli asmanda bulutlar toplanyp başlar. Bu günlerde ýagşyň ýagmagyna garaşylmaýar.
Güýzüň ilkinji günlerinde güneşli howa bolup, howanyň temperaturasy +34-35 gradusa çenli bolar. Muňa garamazdan, howanyň ortaça günlük temperaturasy +25 gradusdan ýokary galmaz.


26.09.2023 22:05
11970

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gijelerine +10 gradusa çenli salkynlar

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzda açyk howanyň bolmagyna garaşylýar. Ýöne sebitleriň käbirinde az-kem ýagyş ýagar, howa gijelerine +10 gradusa çenli peseler. Howanyň ortaça temperaturasy +29 gradus bolar diýip,...

19.09.2023 11:49
58552

Aşgabat gipermarketi Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli uly arzanlaşyk aksiýasyny geçirýär

«Aşgabat» söwda we dynç alyş merkezinde ýerleşýän «Aşgabat» gipermarketi Garaşsyzlygymyzyň şanly 32 ýyllyk baýramy mynasybetli uly arzanlaşyk aksiýasyny yglan etdi. Aksiýa 18- 27-nji sentýabr aralygynda dowam eder...

11.09.2023 09:51
15056

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (11.09 — 17.09)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda: üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk-günbatardan günorta-gündogara ugruny üýtgedýän...

08.09.2023 10:34
9622

TurkmenExporters.com.tm eksport platformasy Türkmenistanda ilkinji gezek täze görnüşli hyzmatlary hödürleýär

TurkmenExporters.com.tm eksport platformasynda “Ugradylmaga taýýar harytlar” hem-de “Ýüklemek üçin boş ýük ulaglary” diýen iki sany täze bölüm açyldy. Şeýle-de indi bu platformada Türkmenistanda ilkinji gezek —...