FLO aýakgap dükanynda 31-nji awgusta çenli birbada üç sany ULY AKSIÝA dowam edýär

  • 25.08.2023 14:02
  • 246094
FLO aýakgap dükanynda 31-nji awgusta çenli birbada üç sany ULY AKSIÝA dowam edýär

«Berkarardaky» FLO aýakgap dükanynda şu ýylyň 31-nji awgustyna çenli birbada ÜÇ sany ULY AKSIÝA dowam edýär.

1 haryt alana 1-i MUGT
FLO dükanyndan aksiýa döwründe islendik bir haryt alan müşderä ikinji haryt sowgat berilýär.

199 manatdan başlaýan aýakgaplar
Türkiýäniň ýokary hilli aýakgaplary 50% arzanlaşyk bilen satylýar. Bahalar 199 manatdan başlaýar.

Garaşaryna satyn alynýan aýakgaplar öz bahasyna berilýär
31-nji awgusta çenli dükandan garaşaryna satyn alnan aýakgaplar öňünden tölegsiz, garaşaryna, şeýle hem üstüne hiç hili göterim goýulmazdan berilýär.
Howlugyň! Aksiýa tomus paslynyň iň soňky gününe çenli dowam edýändir!
FLO dükanynda erkek klassiki köwüşlerinden başlap, sport aýakgaplary, zenan köwüşleri, zenanlar üçin sport aýakgaplary, çaga aýakgaplary hem-de dürli görnüşli aksessuarlar bar.
FLO brendiniň aýakgaplaryny Asmanshop onlaýn söwda platformasyndan öýde oturan ýeriňden hem sargyt edip bolýandygyny ýatladýarys. Munuň üçin Asmanexspress ykjam goşundysynyň Asmanshop bölümine girip, FLO brendiniň aýakgaplarynyň ählisini telefonyňyzdan saýlap sargyt edip bilersiňiz. 90 minudyň içinde saýlan egin-eşigiňiz öýüňize getiriler.

Saýt: asmanexpress.com/shop/tm
FLO dükany, «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 0-njy gaty.
Tel: +993 64 76-89-08
Instagram: flo_turkmenistan

düýn 15:42
12917

«Central Park» restoranyndan eltip berilýän tagamlary 50% arzanlaşyk bilen sargyt edip bolýar

Aşgabatda «10 ýyl Abadançylyk» köçesiniň ugrunda «Altyn asyr» söwda-dynç alyş merkezinde ýerleşýän «Central Park» restorany eltip berilýän tagamlaryna 50% arzanlaşyk yglan etdi. Indi, menýudaky tagamlary öýde ýa...

27.09.2023 18:17
12314

MAVI egin-eşik dükanyna täze güýz kolleksiýasy geldi

«Berkarardaky» MAVI dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi. MAVI dükany erkekler hem-de zenanlar üçin bölümlerinde möwsüme görä köýnekleriň, jinsileriň, aksessuarlaryň giň toplumyny amatly bahadan hödürleýär...

26.09.2023 22:05
11912

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gijelerine +10 gradusa çenli salkynlar

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzda açyk howanyň bolmagyna garaşylýar. Ýöne sebitleriň käbirinde az-kem ýagyş ýagar, howa gijelerine +10 gradusa çenli peseler. Howanyň ortaça temperaturasy +29 gradus bolar diýip,...

26.09.2023 13:48
90592

LC Waikiki dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi

Güýz egin-eşikleriňizi täzelediňizmi! LC Waikiki täze kolleksiýasyny hödürleýär. LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükany egin-eşikleriň täze — güýz tapgyrynyň gelendigini ýatladýar. Täze gelen kolleksiýanyň...