FLO aýakgap dükanynda 31-nji awgusta çenli birbada üç sany ULY AKSIÝA dowam edýär

  • 25.08.2023 14:02
  • 246782
FLO aýakgap dükanynda 31-nji awgusta çenli birbada üç sany ULY AKSIÝA dowam edýär

«Berkarardaky» FLO aýakgap dükanynda şu ýylyň 31-nji awgustyna çenli birbada ÜÇ sany ULY AKSIÝA dowam edýär.

1 haryt alana 1-i MUGT
FLO dükanyndan aksiýa döwründe islendik bir haryt alan müşderä ikinji haryt sowgat berilýär.

199 manatdan başlaýan aýakgaplar
Türkiýäniň ýokary hilli aýakgaplary 50% arzanlaşyk bilen satylýar. Bahalar 199 manatdan başlaýar.

Garaşaryna satyn alynýan aýakgaplar öz bahasyna berilýär
31-nji awgusta çenli dükandan garaşaryna satyn alnan aýakgaplar öňünden tölegsiz, garaşaryna, şeýle hem üstüne hiç hili göterim goýulmazdan berilýär.
Howlugyň! Aksiýa tomus paslynyň iň soňky gününe çenli dowam edýändir!
FLO dükanynda erkek klassiki köwüşlerinden başlap, sport aýakgaplary, zenan köwüşleri, zenanlar üçin sport aýakgaplary, çaga aýakgaplary hem-de dürli görnüşli aksessuarlar bar.
FLO brendiniň aýakgaplaryny Asmanshop onlaýn söwda platformasyndan öýde oturan ýeriňden hem sargyt edip bolýandygyny ýatladýarys. Munuň üçin Asmanexspress ykjam goşundysynyň Asmanshop bölümine girip, FLO brendiniň aýakgaplarynyň ählisini telefonyňyzdan saýlap sargyt edip bilersiňiz. 90 minudyň içinde saýlan egin-eşigiňiz öýüňize getiriler.

Saýt: asmanexpress.com/shop/tm
FLO dükany, «Berkarar» söwda-dynç alyş merkeziniň 0-njy gaty.
Tel: +993 64 76-89-08
Instagram: flo_turkmenistan

11.06.2024 14:27
22734

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
17018

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...

11.06.2024 06:26
12548

Ortaça temperatura + 42 gradus: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (10.06 - 16.06)

Şu hepdede ýurdumyzda yssy bolmagyna we birnäçe welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagşyň ýagmagyna garaşylýar. Käbir sebitlerde howanyň ortaça temperaturasy + 42 gradus bolar. Aşgabatda hepdäniň başynda üýtgäp durýan...

10.06.2024 16:01
13260

“Hem arzan al, hem sowgat al”: Elite elektronika dükanynda Gurban baýramy mynasybetli AKSIÝA başlanýar

Lomaý we bölek bahadan öý hojalyk harytlaryny hödürleýän «Elite Elektronika» dükany Gurban baýramy mynasybetli 11-20-nji iýun aralygynda AKSIÝA yglan edýär. Aksiýa laýyklykda 5 sany şert hödürlenýär: Aksiýa №1:...